Norge

Varsler kraftig økning i antall overvektige

Europa vil måtte håndtere en alvorlig fedmeepidemi innen 2030, i følge Verdens Helseorganisasjon.

afp000786120-8O1I6QePVs.jpg
  • Hanne Brønmo
    Journalist

Tallet på overvektige går oppover, og menn er særlig utsatt, melderNRK.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sammenlignet tall fra 53 land og funnet at også land som tidligere ikke har vært rammet av fedmeepidemien vil rammes de neste 15 årene.

Ifølge WHOs prognoser kan 76 prosent av norske menn få en kroppsmasseindeks – BMI – på over 25, som tilsvarer overvekt.

Tre av fire nordmenn utsatt

En BMI på over 30 omtales som fedme.

Lege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet sier til NRK at de ikke er overrasket over utviklingen.

– I prognosene har de slått sammen de overvektige med fedme, og vi er mest bekymret for de med fedme, sier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet og UiO.

Vurderer svensk «fettskatt»

Også i de andre nordiske landene peker vektpilen oppover. Sveriges Helseminister Gabriel Wikström sier han ikke vil utelukke en «fettskatt» for å bremse utviklingen.

— Omutviklingen går i denne retningen har vi ett stort folkehelseproblem foran oss. Da gjelder det å vende på alle stener, sier Wikstrøm til den svenske avisen Aftonbladet.

Les også