Norge

Slik reiser vi på jobb i dag - og slik ønsker vi å reise i fremtiden

Færre kjører bil. Flere reiser med tog. Flere går. Men det er ikke flere som sykler. Det viser NAFs trafikantbarometer for 2015.

KampenOmTiden_NAF2015_doc6md0ackyk761l6jhq2hd-cJtpV0Pth7.jpg
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Bruken av personbil er gått ned fra 74 til 70 prosent fra 2013 til 2015.
 • Bruken av tog, T-bane, trikk og buss går opp, og flere går til fots til jobb.
 • For fremtiden roper nordmenn på mer kollektivtransport.
 • I grafikkene som følger kan du selv studere dagens reisemønster — og ønsker for fremtiden.
  Årets utgave av NAFs «Norsk Trafikantbarometer», som Aftenposten har fått eksklusivt, viser store forskjeller mellom de største byene, naturlig nok også store forskjeller mellom by og land.

Her er noen overraskelser mellom de fem største byene

 • En større andel reiser i dag kollektivt i Tromsø enn i Stavanger.
 • Bare 25 prosent reiser kollektivt i Stavanger, til tross for at den største andelen står i kø i nettopp Stavanger.
 • Bilbruken ligger høyere i Stavanger enn landsgjennomsnittet.
 • En større andel sykler i Tromsø enn i Oslo.
 • Folk i Stavanger opplever langt oftere forsinkelser i kollektivtrafikken enn i Oslo.

Sykkel står stille - her biler de mest

 • All begeistret omtale og folkets krav til bedre sykkelveier til tross, like mange brukte sykkel på sin hverdagsreise i 2013 som i 2015. Rapporten gir ikke svar på hvorfor.
 • Bilbruken er størst i Hedmark og Oppland (89 prosent), ikke i Troms eller Finnmark.
 • Selv Østfold, med sine i utgangspunktet korte avstander, ligger svært høyt på bilbruk (87 prosent).

Her kan du selv studere norske reisevaner - og ønsker:

SÅ OFTE STÅR DE I KØ:

KampenOmTiden_NAF20152_doc6md0adnt64o11iefm2hd-1XNdj8Ei1Z.jpg

DERFOR REISER DE IKKE KOLLEKTIVT:

KampenOmTiden_NAF20156_doc6md0aftjv2taoo1x2hd-4YiRP6kYTW.jpg

SÅ MANGE KAN TENKE SEG Å REISE KOLLEKTIVT — HVIS....

KampenOmTiden_NAF20154_doc6md0aepi4wh83iu42hd-0nS1jV0eCo.jpg

DETTE VIL TRAFIKANTENE AT POLITIKERNE PRIORITERER:

KampenOmTiden_NAF20153_doc6md0adto890rk6gc2hf-_szJCtOys9.jpg

DETTE SKAL TIL FOR AT FOLK REISER ANNERLEDES:

KampenOmTiden_NAF20155_doc6md0aeu6hk6zklap2hf-WBrL8qR5gZ.jpg

SLIK BØR TILBUDET BLI BEDRE I OSLO BY:

KampenOmTiden_NAF20157_doc6md0ag0cdt2w5bit2hf-tgAY1FqX8K.jpg

DETTE ØNSKER DE MEST I DE ANDRE STORE BYENE:

(For alle byer er det svart lokalt.)

Bergen:

1)Opprusting av veistrekningen Bergen– Voss 46 prosent.

2)Flere og hyppigere bussruter 44 prosent.

Trondheim:

1)Bedre sykkel— og gangveier 55 prosent.

2)Utbygging av E6 sørover Tronstad til Melhus 51 prosent.

Stavanger:

1)E39 Stavanger – Forus (6 felt inkludert kollektivfelt) 60 prosent.

2)Bedre sykkel- og gangveier prosent.

Tromsø:

Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya 69 prosent.

Etablering av sammenhengende gang- og sykkelveinett.

Kø kan koste Norge ti milliarder i året

Ifølge Norsk Trafikantbarometer 2015 - «Kampen om tiden» - regner man med at køståing om 15 år vil koste det norske samfunnet ti mlliarder kroner, i året.

Rapporten tar opp flere grep som kan tas, og folks respons på dette.

Flere av grepene ligner temmelig mye på politikken Miljøpartiet de Grønne ønsker, og som flere transportforskere mener at lar seg gjennomføre:

 • Folk velger kollektivtilbud dersom de ikke taper tid på vei til jobben.
 • Folk opplever sykkel som en vinn-vinn situasjon - rask reise pluss trim og frisk luft.
 • Fire av ti som pendler inn til de fem byene vil bruke innfartsparkering om det er tilgjengelig.
 • Annenhver nordmann foretrekker fleksibel arbeidstid for å slippe bilkø.
  Mindre populært er samkjøring. 35 prosent sier ubetinget ja dersom det ble tilrettelagt for samkjøring, 39 prosent nei.

Undersøkelsen bak Trafikantbarometer er gjennomført for NAF av TNS Gallup.

Les også

 1. Bare London slår Oslo på stive kollektivpriser

 2. Byrådslederen forstår syklistenes utålmodighet

 3. Aftenposten-avstemning: Leserne plasserer ny E18 øverst

Les mer om

 1. Samferdsel