Norge

Norge forbereder seg på mulig korona-krise: vurderer å hasteutdanne intensivsykepleiere og sparer på engangshansker

Norske helsemyndigheter forbereder seg på pandemi. Det er ikke nok utstyr og tilstrekkelig med spesialister i dag.

Helsedirektoratet ber sykehusene begrense bruken av smittefrakker, åndedrettsvern, latekshansker, øyebeskyttelse, beskyttelsesbriller, visir og kirurgiske munnbind slik at de ikke går tomme ved en pandemi. Foto: Olav Olsen

  • Tine Dommerud
    Journalist

Spredningen av koronaviruset til flere europeiske land har satt norske helsemyndigheter i alarmberedskap. Helsedirektøren er i daglige møter for å planlegge hvordan Norge skal møte utfordringene. Dette er noen av de problemene som allerede har meldt seg:

Les hele saken med abonnement