Norge forbereder seg for massesmitte av koronavirus: Vurderer å hasteutdanne intensivsykepleiere og spare på engangshansker

Norske helsemyndigheter forbereder seg på pandemi. Det er ikke nok utstyr og tilstrekkelig med spesialister i dag.

Helsedirektoratet ber sykehusene begrense bruken av smittefrakker, åndedrettsvern, latekshansker, øyebeskyttelse, beskyttelsesbriller, visir og kirurgiske munnbind slik at de ikke går tomme ved en pandemi.

Spredningen av koronaviruset til flere europeiske land har satt norske helsemyndigheter i alarmberedskap. Helsedirektøren er i daglige møter for å planlegge hvordan Norge skal møte utfordringene. Dette er noen av de problemene som allerede har meldt seg:

– Det er veldig vanskelig å vite hvilken situasjon vi kan risikere å komme i. Det er både avhengig av hva som skjer utenfor Norge, og hvilke tiltak vi kan få til her i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les hele saken med abonnement