Norge

Har din skole nok lærere? Sjekk alle landets skoler her.

Grunnskolen har fått 1100 flere lærerårsverk siden i fjor, men fortsatt mangler det opptil 700 lærere før bemanningsnormen er oppfylt.

  • Frøydis Braathen
  • NTB
  • Per Byhring

Sjekk din skole lenger ned i saken.

Lærernormen ble vedtatt i november 2017 og krever at det er minst én lærer pr. 15 elever på 1.-4. trinn og én lærer pr. 20 elever på 5.-7. trinn og på ungdomstrinnet.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding