Andhøy vil hedre de døde fra «Berserk» på Antarktisferden

I søknaden Jarle Andhøy sendte til Norsk polarinstitutt i fjor skrev han at han ville holde blomsterkrans-seremoni og minnestund for de savnede.

Dette er utdrag fra søknaden som Jarle Andhøy har sendt til Polarinstituttet. Her forklarer han kortfattet at han har planer om å ha en minnestund og blomsterkrans-seremoni for de savnede etter Berserk-ekspedisjonen.
  • Kjetil Østli
  • Arild Færaas

Eventyrer Jarle Andhøy skal ha dratt fra New Zealand på vei til Antarktis. Et snaut år etter at det gikk galt med Berserk-ekspedisjonen og tre menn omkom.

New Zealandske myndigheter skal være på jakt etter ham, blant annet med et marinefartøy. Og norske myndigheter har bekreftet at han ikke har tillatelse til å reise mot Antarktis.

Men som Aftenposten.no skrev tidligere onsdag søkte han i fjor mars om å få reise ned denne vinteren.

Les også

Jarle Andhøy søkte om ny Antarktis-ekspedisjon i fjor

I søknaden, som Aftenposten.no har fått innsyn i, beskriver han at han vil seile til McMurdo-sundet for å lete etter spor av «Berserk» og mannskapet.

Han skrev også i søknaden at han ville ha en blomsterkransseremoni, pluss en minnestund for de savnede. Søknaden er datert 17.mars 2011.

Søkte om mannskap på fem

Andhøy har før han reiste ned sagt til Aftenposten at et av formålene med å dra ned dit, var for å hedre de savnede.

Dette er ruta Andhøy skisserte i søknaden fra mars i fjor.

I søknaden skriver Andhøy at mannskapet kom til å være på fem. Samuel Massie, som også var med på den fatale Berserk-ferden i fjor, skal være med. Men om det er flere, og eventuelt hvor mange, har ikke Aftenposten.no fått klarhet i.

Andøy skrev også i søknaden at han, med et mannskap på fem, ville være i Antarktis i tre måneder, med mulighet for overvintring. Andhøy beskriver også, med få ord («+Sydpolen») at han vil til jordas sørligste punkt. Båten som han i mars skrev at han ville bruke har navnet «Berserkr» . Men spesifikasjonen på den er ikke lik den båten han faktisk skal ha kjøpt på New Zealand.

Ville til Sydpolen

Det er også uklart når Andhøy skal ha forlatt New Zealand. Ifølge nrk.no skal Andhøy allerede 10.januar ha reist fra New Zealand med kurs for Antarktis. Men avisen New Zealand Heraldmelder at Andhøy skal ha forlatt Auckland-havnen på nordøya mandag 23. januar

Båten han skal ha kjøpt på New Zealand har tidligere hett «Nilaya», og er 54 fot lang og 22 tonn tung.

Les også

Berserk-skipperføler ansvar for pårørende

Den tidligere Berserk-skipperen skriver også at han ville bruke ATV-kjøretøy, samt to lettbåter i Antarktis.

Onsdag kveld skal de new zealandske myndighetene ta en vurdering av hva de vil gjøre med Andhøy-saken. Han er også i klammeri med immigrasjonsmyndighetene på grunn av at han ikke fortalte at han hadde blitt utvist fra Canada.

Fikk avslag i desember

Andhøy skriver i søknaden at alt avfall vil seiles ut av Antarktis og det vil være «ingen negative virkninger» på miljøet av ekspedisjonen hans.

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk polarinstitutt, fortalte tidligere onsdag til Aftenposten.no at de sist var i kontakt med ham lille julaften hvor de fortalte ham at han ikke har tillatelse å reise til Antarktis. Winther sa også at de etter den første søknaden ba om mer informasjon fra Andhøy — uten å få det.

Men siden de ikke fikk mer informasjon ga de han avslag på å reise denne sydsommeren.

Les også

Polarinstituttet er glad Andhøy ble bøtelagt

Aftenposten.no har også fått innsyn i avslaget fra 23. desember i fjor.

« Med hjemmel i § 12, andre ledd, i Antarktisforskriften, krever Norsk Polarinstitutt at Jarle Andhøys innmeldte aktivitet (jf. melding av 17.03.11) utsettes til tidligst sydsommersesongen 2012-13. Aktiviteten kan ikke gjennomføres før Norsk Polarinstitutt er gitt tilstrekkelig informasjon og tid til å vurdere den innmeldte aktiviteten i samsvar med gjeldene regler .», står det i vedtaket.

Til Aftenposten.no oppsummerte polardirektør Winther søknaden slik: «En søknad som var veldig kort og mangelfull».

Tre omkom på Berserk-tur

  1. februar i fjor seilte «Berserk» med fem mann om bord inn i farvannet som omfattes av Antarktis-traktaten. 22. februar var Jarle Andhøy og mannskap Samuel Massie inne på isen, og forsøkte å kjøre til Sydpolen med terrengmotorsykler. Samtidig ble det uvær, og etter 22. februar hadde man ikke lenger kontakt med seilbåten og de tre om bord. Robert Skaanes (34) fra Trondheim, Tom Gisle Bellika (36) fra Oslo, og Leonard J. Banks (32) fra Sør-Afrika omkom da Berserk forsvant.

En stor internasjonal leteaksjon ble satt i verk. Man fant en tom redningsflåte, og noen få deler fra Berserk. Etter ca to uker ble søkene avsluttet.

Norsk Polarinstitutt anmeldte Andhøy for brudd på miljøforskriften for Antarktis, og i november i fjor fikk Andhøy en bot på 25.000 kroner som han godtok.

Aftenposten.no har onsdag ikke fått tak i Jarle Andhøy eller Samuel Massie.