Hyttefolk blir bedt om å holde seg unna

Flere kommuner ber hytteeiere holde seg hjemme, og ikke reise til hytta.

Det kan være fristende å dra til hytta når du blir ilagt hjemmekontor. Men Sør-Aurdal kommune ber hytteeiere om å holde seg hjemme.

«Du er registrert som eier eller bruker av fritidsbolig i Sør-Aurdal kommune. Kommunen ber folk som har bostedsadresse utenfor kommunen om å IKKE reise hit, men oppholde seg på sitt faste bosted. Dette er i tråd med regjeringens oppdaterte føringer i dag. Luftambulansen frarår også folk som er satt i karantene å reise på hytta grunnet kapasitet.»

Denne sms-en ble sendt ut fra Sør-Aurdal kommune torsdag kveld.

– Det er mange hytter i vår kommune. Vi vil få et problem om mange personer skulle bli syke på hyttene sine. Derfor oppfordrer vi folk til å holde seg hjemme, sier ordfører Marit Hougsrud.

Sør-Aurdal kommune har ingen innbyggere som er registrert med smitte. Flere av innbyggerne er satt i karantene. Det er tatt én test, som er bekreftet negativ. Alle barnehager og skoler er stengt, slik regjeringen har lagt opp til.

– Litt brutalt

Ordføreren understreker at kommunen ikke har hjemmel til å nekte folk å dra på hytta, men sier at sms-en er ment som en sterk oppfordring til å la være.

– Det er jo litt brutalt, men sånn vil det være. Vår oppfordring er i tråd med regjeringens føringer om at folk bør holde seg i ro, sier hun. Hougsrud sier at det er gitt tilsvarende advarsel fra Luftambulansetjenesten. Hun viser til en sak på NRK hvor medisinsk ansvarlig Lars Jacobsen ved luftambulansetjenesten i Arendal advarte om at folk ikke kan forvente å bli hentet hvis de blir smittesyke på hytta.

Les også

Hvor lenge kan Norge ligge på intravenøst? | Joacim Lund

Smitterisiko

Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten forklarer overfor Aftenposten at det er vanskelig å takle en smittesituasjon om bord i et lite helikopter. Risikoen for at mannskapet blir smittet og satt ut av funksjon er høy, og vil i så fall kunne være alvorlig for beredskapen.

Til NRK sier fagdirektør Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus at det kan være en god idé å dra på hytta hvis det er vei frem, ettersom man er lenger unna folk.

Hemsedal og Sigdal

Hemsedal kommune ønsker heller ikke at folk reiser på hyttene sine. Kommunen har pålagt turistnæringen å stenge spisesteder, hoteller, overnattingssteder og skianlegg.

Sigdal kommune har lagt ut et innlegg på Facebook der de oppfordrer hytteeiere til å holde seg hjemme.

«Sigdal er en liten kommune med 3500 innbyggere og vår helse- og omsorgsetat er dimensjonert deretter. Pr. i dag har vi rundt 9000 personer som oppholder seg i kommunen med minst 10 ulike nasjonaliteter.»