Har påvist tarmbakterier i drikkevann etter smitteutbrudd på Askøy

De innlagte fra Askøy på Haukeland er smittet av en vanlig tarmbakterie. Campylobacter smitter via forurenset vann eller mat, eller fra smittede dyr eller fugler.

– Analysene fra flere av dem som har vært innlagt på Haukeland viser at de har bakterien Campylobacter i avføringen. Dette er den vanligst rapporterte bakterien som gir mage – og tarminfeksjon hos voksne og barn, og forekommer i flere tusen tilfeller i Norge hvert år, opplyser Haukeland sykehus i en pressemelding fredag ettermiddag.

To bakterier som smitter via vann

Campylobacter er ikke det samme som E. coli, som ble påvist i drikkevannsbassenget i Askøy. Campylobacter er en annen bakterie som kan gi diarésykdom.

Men begge finnes i avføring fra dyr og fugler, og smitter via vann. Prøver gjort av vannet i Øvre Klepp-området viste funn av E. coli. Bakterien er funnet både hjemme hos folk og i et høydebasseng. Dette indikerer at det har kommet avføring i drikkevannet.

Det er så langt ikke påvist campylobacterbakterier i vannprøvene. Kommunen venter på flere prøvesvar. Men E. coli-funnet er en indikasjon på at drikkevannet er forurenset av avføring, og da vil være forurenset også av andre bakterier, skriver BT.no.

De fleste er skrevet ut

Totalt har 26 pasienter fra Askøy vært innlagt siste døgn, 10 barn i alderen 3 måneder til 10 år og 16 voksne i ulik alder.

– De fleste er allerede skrevet ut. Vi har god oversikt og kontroll over kapasiteten i sykehuset, og er i løpende dialog med Askøy kommune, sier konstituert seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun, i pressemeldingen.

Sårbare grupper må være forsiktige

Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler. De vanligste symptomene på Campylobacter-smitte er magesmerter, oppkast og diaré.

– I de aller fleste tilfeller er dette ikke farlig, og man trenger vanligvis ikke behandling. Viktigste tiltak er å få i seg nok drikke, sier konstituert seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun.

Sårbare grupper som små barn, eldre, kronikere og gravide bør ha lav terskel for å kontakte lege. Ikke minst må pasienter med dårlig allmenntilstand gjør dette, sier Bruun.

Fant E. coli og stengte vannbasseng

En rekke personer er blitt syke i Askøy denne uken. Torsdag kveld sendte kommunen ut varsel om at drikkevannet må kokes. Rundt 50 personer har kontaktet legevakt, og 70 elever ved en barneskole i Askøy er også blitt syke, skriver NTB.

– Ett av barna er innlagt på sykehus, sier rektor Hilde Sundve Jordheim ved Kleppe skole på Askøy til Bergensavisen.

Det ble fredag bekreftet at det er funnet E. coli i et høydebasseng på Øvre Kleppe på Askøy, og hos noen boliger i området, bekreftet kommunen på en pressekonferanse fredag kl. 13. Myndighetene visste da ikke noe om hvorvidt disse E. coli-bakteriene kunne settes i sammenheng med sykdomsutbruddet eller dødsfallet til ettåringen.

Høydebassenget skulle fases ut og er nå stengt.

Forekomsten øker i mange land

Siden begynnelsen av 1990-tallet har campylobacteriose hos mennesker økt i mange land. Langt flere blir smittet om sommeren enn om vinteren. ​

Til vanlig er over halvparten av dem som får campylobacteriose i Norge smittet ved utenlandsopphold, opplyser Folkehelseinstituttet på nett.

Campylobacter er vanlig i tarmen hos husdyr, ville fugler og ville dyr, men det er bare mennesker som blir syke. Dyr og fugler skiller ut bakterien i avføringen.

Vanlige smittemåter er inntak av forurenset drikkevann eller matvarer, og kontakt med smittebærende dyr eller fugler. I sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.