Årets minnemarkering av 22. juli blir digital. Pårørende håper et fysisk minnested står klart neste år.

Neste år er det ti år siden angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet. Nesten like lenge har det vært strid om hvor minnestedet skal stå.

Slik er det planlagt at det skal se ut ved Utøya-kaia når byggingen er ferdig.

– Det er rare tider vi lever i, sier Lisbeth Kristine Røyneland.

Hun er leder i Støttegruppen 22. juli og en av talerne på årets minnemarkering for terroraksjonen i 2011.

I år vil de fleste kun ha mulighet til å få med seg markeringen digitalt. Den starter ved Regjeringskvartalet kl. 10 og fortsetter med gudstjeneste i Domkirken.

Røyneland tror det blir rart å stå og snakke til en nesten tom forsamling.

– Det blir annerledes. Denne pandemien forsterker den usikkerheten som mange føler på, sier Røyneland.

Lisbeth Kristine Røyneland tror det vil føles rart at ikke så mange vil kunne være til stede under årets markering av 22. juli.

Viktig med fysisk minnested

Etter gudstjenesten reiser Røyneland og tre andre fra støttegruppens styre til Utøya sammen med representanter fra AUF og Arbeiderpartiet. Også statsministeren vil være til stede.

Både markeringen ved Regjeringskvartalet og på Utøya vil strømmes digitalt på regjerings nettsider og sendes direkte på NRK og TV2.

Les også

77 mennesker ble revet fra oss i 22.juli-angrepene. Slik blir de husket.

Røyneland har ikke fått negative tilbakemeldinger fra dem som gjerne skulle vært fysisk til stede på årets markering.

– De forstår det. Men dermed blir det desto viktigere at byggingen av minnesmerket på Utøya-kaia står ferdig til neste år, i og med at folk ikke får vært fysisk til stede i år, sier hun.

Hun legger til at støttegruppen er der for dem som trenger noen å snakke med.

Naboer leverte ny stevning

Tidligere i sommer skrev Aftenposten at byggingen av minnestedet på Utøya-kaia skulle begynne i juni. Prisen vil passere 300 millioner kroner.

Etter dette ble byggeprosjektet klaget inn til kommunen og deretter til Fylkesmannen av naboer og andre berørte i området.

Begge steder ble klagen avvist. Det førte til at klagernes advokat sendte en stevning til Ringerike tingrett.

Dermed ble byggeprosjektet på Utøya-kaia nok en gang forsinket.

Vil stanse byggingen midlertidig

Ifølge Ringerikes Blad mottok tingretten også en såkalt begjæring om midlertidig forføyning.

– Vi har levert en stevning og ber om at byggingen blir stanset inntil vi har en rettskraftig dom, bekrefter advokat Ole Hauge Bendiksen, som bistår de 16 saksøkerne.

Om naboene ved Utøya-kaia vinner frem med sin sak, må byggingen stoppes og mye penger kan gå tapt. Derfor mener Bendiksen det er viktig at byggingen midlertidig stanses med én gang.

Advokat Ole Hauge Bendiksen bistår naboene og de berørte i nærheten av Utøya-kaia. Han understreker at hans klienter har forståelse for behovet for et minnested.

Ønsker ikke å være vanskelige

Advokaten understreker at naboene ikke ønsker å være vanskelige.

– Begrunnelsen for å innlevere en begjæring om midlertidig forføyning er primært begrunnet i helsesituasjonen til mine klienter. For noen av dem vil oppstart av arbeider representere en risiko for uopprettelig helseskade, sier han.

Han fortsetter:

– Vi har stor forståelse for behovet for et minnested. Det er stedet det skal bli bygget på som er problemet. Dette er rett ved der mine klienter drev redningsarbeid under angrepet. Og det er enkeltmennesker her som har det svært vanskelig.

Vil medføre mye trafikk

Bendiksen mener det årlige besøkstallet til området vil ligge på ca. 23.000 mennesker eller mer.

Tallet er hentet fra Fylkesmannens vedtak i klagesaken. Der vises det til at det vil kunne komme 12.500 turister i året. I tillegg kommer de rundt 10.000 ungdommene som reiser til Utøya hvert år.

– Folk vil bevege seg i hele området fra Utøya-kaia, bort til Utvika camping og mellomliggende områder. Det er særlig denne omfattende turisttrafikken vi er bekymret for. Alle naboene i dette området vil bli berørt av dette prosjektet.

Statsbygg: Klare for byggestart i august

Ifølge kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg vil de klargjøre for byggestart på Utøya-kaia i begynnelsen av august.

Det er to måneder etter de egentlig skulle satt i gang med å bygge minnestedet.

– Utfordringen for fremdriften for minnestedet har blant annet vært en del motstand mot prosjektet, sier Aschim, men legger til at de nå er klare for byggestart.

Hege Njaa Aschim håper minnestedet på Utøya-kaia vil stå ferdig til tiårsmarkeringen neste år.

Njaa Aschim sier hun forstår at prosjektet vekker følelser hos folk, og er kjent med stevningen som er sendt til tingretten.

Hun har likevel tro på at byggingen kan starte i august, og at minnestedet kan stå ferdig til tiårsmarkeringen i 2021.

Minnesmerket i Regjeringskvartalet er midlertidig. Det inneholder navnene på alle de 77 som ble drept under terrorangrepet 22. juli 2011.

Muligens ferdig i 2029

Det vil imidlertid ta lang tid før det nye Regjeringskvartalet står klart.

I 2019 vedtok Stortinget at: « ... så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.»

Pål Weiby i Statsbygg er kommunikasjonsleder for det nye Regjeringskvartalet.

Han forteller at byggeperioden trolig vil fortsette frem til 2029. Det er ikke avklart når et permanent minnested kommer og hvordan det skal utformes, opplyser Weiby.