Norge

Mener det er enkelt å senke sykefraværet

Mange ledere kan for mye om økonomi og for lite om mennesker, mener forsker Nina Amble.

Mange steder går effektivisering på bekostning av de viktige møtene og pausene der kolleger kan snakke sammen, mener forsker Nina Amble. Foto: Yuri Arcurs - Fotolia

 • Frøydis Braathen
  Journalist

Aftenposten skrev tidligere denne uken at sykdom og arbeidsledighet kostet Norge 662.000 årsverk i fjor, ifølge tall fra NAV.

Det er ingen tvil om at både arbeidsgivere og samfunnet for øvrig har mye å vinne på at sykefraværet går ned. På flere arbeidsplasser investeres det i frynsegoder som trening i arbeidstiden, vinsmakingskurs og samarbeidskurs.

Men ifølge forsker Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er oppskriften på lavt sykefravær enklere enn som så.

— Det handler om å organisere arbeidet slik at de ansatte lærer og utvikler seg. Folk liker å snakke om jobben sin og dele erfaringer. Det handler ikke om å bli sendt på diverse kurs, men om å kunne dele arbeidserfaringer med kolleger i det daglige. Når man oppnår denne typen kommunikasjon og erfaringslæring, synker også sykefraværet, sier Amble.

Jeg synes for mange ledere kan for mye om økonomi og for lite om mennesker.

«Beste arbeidsplass», lavt sykefravær

I en årlig undersøkelse fra rådgivingsselskapet Great Place to Work (GPTW) ser man at arbeidsplassene som kommer best ut blant sine egne ansatte også har det laveste sykefraværet.

På de 20 arbeidsplassene som kommer best ut er det gjennomsnittlige sykefraværet på 2,9 prosent. Til sammenligning er gjennomsnittet på landsbasis 6,7 prosent.

Les også

Mindre stresset med «e-postfri»

Beregninger fra NyAnalyse viser at det ville gi en verdiskapning på 20 milliarder kroner årlig dersom man klarer å senke det gjennomsnittlige sykefraværet på landsbasis med bare ett prosentpoeng.— At bedrifter retter fokus på å skape gode arbeidsplasser, lønner seg både for organisasjonen og medarbeiderne. Å skape en god arbeidsplass er ikke bare et HR-tiltak, men et forretningsmessig sjakktrekk, sier Jannick Krohn Falck, administrerende direktør i GPTW.

Kan for lite om mennesker

Nina Amble mener at mange ledere ikke forstår viktigheten av at de ansatte får tid og rom til å diskutere.

- Jeg synes for mange ledere kan for mye om økonomi og for lite om mennesker. Mange steder går effektivisering på bekostning av de viktige møtene og pausene der kolleger kan snakke sammen, sier Amble.

Knut Røed i Frisch-senteret trekker også frem at god ledelse er viktig for å holde sykefraværet nede.

- Vi har sett at det er betydelig variasjon mellom virksomheter som ellers er like, sier Røed.

Enkle grep

Amble har gjennomført forskningsstudier og også fungert som ekstern rådgiver i helsesektoren, og mener det kan gjøres flere organisatoriske grep for å senke sykefraværet.

-I yrker med vaktordninger er det for eksempel viktig at det er en viss overlapping mellom to vakter, slik at kollegene kan briefe hverandre og diskutere hendelser og utfordringer. Et annet enkelt grep kan være å gi to ansatte ansvaret for en oppgave sammen. For eksempel kan to kolleger få ansvar for seks pasienter sammen, i stedet for å ha ansvar for tre pasienter hver, sier Amble.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook

 1. Les også

  Han sa opp jobben for å satse på apper

 2. Les også

  «Oljekone» sitter fast i Norge

 3. Les også

  Facebook-profilen din gir arbeidsgivere bedre svar enn tester

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Sykefravær er ingen privatsak

 2. ØKONOMI

  Her må de ansatte ringe sjefen hver dag når de er syke

 3. VITEN

  «Det kan ikke trekkes noen konklusjoner», skriver forskerne. Likevel gjør avisene det.

 4. KARRIERE

  Hun har ansvar for 84 barn, han styrer 190 hoteller. Begge har suksess og mener de vet hvorfor

 5. DEBATT

  Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape | Mathilde Fasting

 6. KARRIERE

  Angeliqua Ramming-Gaden søker aldri «superstjerner med konkurranseinstinkt» når hun lyser ut jobb. Det er det én spesiell grunn til.