Punktlighetsstupet: Slik gikk det etterpå

Onsdag skal Bane Nor fortelle hvorfor så mye er gått galt i høst. Her kan du lese om hvordan det gikk etter den første, forferdelige perioden.

Det har vært en svært vanskelig høst for lokaltogpendlerne rundt Oslo. Onsdag ettermiddag holder Bane Nor en pressekonferanse med tittelen «Derfor ble tog forsinket i 2019 – og dette gjøres for 2020».

Høstens punktlighetsstup for Vy og Bane Nor er den viktigste årsaken til at passasjerene slaktet Vy i selskapets første kundetilfredshetsundersøkelse.

Problemene startet umiddelbart etter at togene ble satt i drift igjen etter sommerens buss for tog. Da kunne Aftenposten fortelle om 2000 innstilte tog og massivt med forsinkelser de to første ukene.

Onsdag klokken 13.30 har Bane Nor kalt inn til pressekonferanse med tittelen «Derfor ble tog forsinket i 2019 – og dette gjøres for 2020».

Her kan Aftenposten fortelle hvordan det gikk med togtrafikken etter den første, forferdelige perioden.

På tre uker ble ytterligere 2560 tog innstilt

Enkelt sagt fortsatte problemene. Tall Aftenposten har innhentet fra Bane Nor, viser at ytterligere 2560 tog ble innstilt i ukene 34, 35 og 36, altså de to siste i august og den første i september, mange av dem på lokalstrekninger rundt Oslo.

For Intercity-avgangene mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden var ingen tog i rute, i noen av ukene, hverken i rushtid eller utenfor rushtid.

Østfoldbanen var nede i 45,8 prosents punktlighet, Vestfoldbanen i 48,6 prosent og Dovrebanen i 61,8 prosent, i enkeltuker og i rushtid.

På lokaltogene var Hovedbanen (melkeruten mot Lillestrøm) i all hovedsak i rute. Drammenbanen hadde kun én uke der togene var i rute, vel å merke utenom rushtid.

Østfoldbanen var ikke i rute i noen av ukene, hverken i rushtid eller utenfor rushtid. En viktig årsak var at Bane Nor i tre uker lette etter en signalfeil som oppsto nær Bekkelaget, der det til slutt viste seg at en komponent levert fra utlandet ganske enkelt hadde en skrue løs.

Les også

Nå skal det bygges nye sovevogner. Disse luksusløsningene skal inspirere.

Så kom det noen lyspunkter

Det ble ikke veldig mye bedre i tiden som fulgte.

Fra og med uke 38 til og med uke 42, på Intercity, var hverken Vestfoldbanen eller Østfoldbanen i rute en eneste uke, hverken i rushtid eller utenfor rushtid. Intercity-strekningen mot Lillehammer gjorde det vesentlig bedre.

Men ingen av disse linjene har hittil i år, sett under ett, nådd jernbanens egne punktlighetsmål, hverken i rushtid eller utenfor, noe som krever 90 prosents punktlighet. I rushtid, da flest reiser, har punktligheten ligget på mellom 73,8 og 79,5 prosents punktlighet.

For lokaltogene ble utviklingen hyggeligere.

Det har vært enkelte uker der Drammenbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen alle har vært i rute (det vil si over 85 prosents punktlighet), vel å merke utenom rushtiden.

I rushtiden har kun Hovedbanen oppnådd målet for punktlighet i én av de fem ukene. De to andre har ikke nådd målet for punktlighet i noen av ukene.

Kongsvingerbanen gjør det svakest, men det har en åpenbar forklaring. Her pågår det langvarige arbeider med infrastrukturen som setter passasjerene i en fortvilet situasjon.

Søndag ble de nye Vy-uniformene tatt i bruk. Det skulle være en gledens dag for selskapet. Slik ble det ikke, som følge av en gedigen bemanningsbommert.
Les også

I tre uker har Vy-ledelsen visst at det ville bli kaos på søndag

Innstilte over 100 tog på én dag

Også for november viser Bane Nors oversikt for Intercity rundt 90 prosent røde tall (tog som ikke er i rute). Den samme oversikten viser at ingen av fjerntogene var i rute i uke 48. I den samme uken gjorde derimot lokaltogene det rundt Oslo riktig så bra.

Men nå i desember har problemene igjen meldt seg på lokaltogene. Søndag, det som skulle være Vys store dag med lansering av et bedret tilbud på nettopp lokaltogene, endte i skandale. Selskapet har i flere uker visst at det ville bli problemer med bemanningen. Likevel ble 104 tog innstilt som følge av mangel på ombordpersonale.

Og onsdag morgen ble tusenvis av pendlere igjen rammet av forsinkelser på Østfoldbanen fra Moss og mellom Eidsvoll og Oslo S. Som det heter på hjemmesiden til Vy: «Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes signalfeil. Bane Nor jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen».