Norge

ESA ba Norge vurdere trygdepraksisen allerede i 2015

Regjeringen skal ha vært uvitende om trygdeskandalen frem til 2018. Men allerede i 2015 skal Norge ha gitt forsikring om å følge EØS-reglene. Nå vil ESA ha en forklaring.

Arbeids- og velferdsdirektoratet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

 • Eirik Husøy
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

I 2015 mottok EFTAs overvåkingsorgan (ESA) en klage fra en person som ville flytte ut fra Norge til et annet EØS-land. VG skriver at ESA ikke fant feil i den saken. I et brev til departementet i 2015 skriver ESA at arbeidsavklaringspenger er en ytelse som kan tas med til andre land. Norge skal ha forsikret at de ville følge EØS-reglene, og nå vil ESA vite hva som skjedde.

Brevet er basert på klagen som er datert 2. september 2015, der Norge hadde nektet å utbetale arbeidsavklaringspenger til en person som ville flytte til Sverige.

Brevet fra ESA kom få måneder etter at Anniken Hauglie (H) overtok som statsråd. Brevet skal ha ført til en rekke møter mellom ESA og norske myndigheter. Det er NRK som skriver dette.

Stiller 11 spørsmål

Overvåkingsorganet ESA har nå sendt 11 spørsmål til Norge for å få svar på hvordan norsk lovgivning og praksis fungerer når det gjelder trygdeutbetalinger.

I et brev sendt til Arbeids- og sosialdepartementet mandag krever ESA svar fra norske myndigheter. ESA er et overvåkingsorgan for europeiske land som er omfattet av EØS-samarbeidet.

De vil ha informasjon om norsk lovgivning og praksis når det gjelder utbetaling av sosial stønad. De har derfor sendt 11 spørsmål til norske myndigheter.

Det er ESAs internmarkedsdirektorat som på eget initiativ har åpnet sak for å undersøke norsk lovgivning og praksis på området.

I forrige uke ble en av norgeshistoriens største rettsskandaler offentlig kjent. Minst 48 personer er ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch uriktig domfelt på grunn av feilen. 36 av dem er dømt til fengsel.

Norske tingretter har i tillegg funnet over 20 nye saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel.

Minst 2400 personer har måttet betale tilbake støtte som Nav mente de urettmessig hadde fått.

Dette er noe av det Norge må svare på

 • Hva har Norge gjort for å sikre at de gjeldende reglene blir fulgt i fremtiden og i saker hvor det allerede er gjort vedtak?
 • Hvordan arbeidet skal gjennomføres for å identifisere alle personer som fått sine avgjørelser påvirket av feiltolkninger av regelverket?
 • Hvordan vil Norge sikre at personer som har lidd urett etter feil vurdering av EØS-reglene skal få passende godtgjørelse?
 • Bekreft hvorvidt den feilaktige tolkningen av regelverket kun omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

Ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie begynte praksisen med feilaktig tolkning i 2012, da det nye regelverket trådte i kraft. ESA vil vite om den norske regjeringen anser at prinsippet om å tillate utbetaling av sykepenger i utlandet var prinsipielt annerledes med det foregående regelverket?

I tillegg nevnes det en konkret klagesak der en person ønsket å flytte fra Norge til Sverige, der Norge blir bedt om å forklare bakgrunnen for argumentene som ble brukt.

 • Les hele brevet fra ESA med alle spørsmålene her.

Les også

 1. Dette vet vi, og dette vet vi ikke om Nav-skandalen

 2. Dette er de feilaktig dømte i Nav-skandalen

Les mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. EØS
 3. ESA
 4. Norge
 5. Anniken Hauglie
 6. Nav
 7. Arbeids- og sosialdepartementet