Norge

DNT reagerer på Nordkapp-vedtak

Den Norske Turistforening (DNT) sier at den er svært kritisk til beslutningen om å la Scandic beholde eneretten til å drifte turistanlegg ved Nordkapp-platået.

Nordkapp kommune har bestemt at Nordkapp-halvøya skal være regulert til privat eierskap, slik at dagens ordning kan beholdes. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

  • NTB

DNTs styreleder Per Hanasand understreker at i Norge har alle allemannsrett i utmarken.

– At det finnes bygninger og parkeringsplass på platået endrer ikke på det. Allemannsretten gjør at tilgangen til naturen er gratis og tilgjengelig for alle, og dette ligger dypt i måten vi i Norge forholder oss til naturen, sier han.

Nordkapp kommune har bestemt at Nordkapp-halvøya skal være regulert til privat eierskap, slik at dagens ordning kan beholdes. Ordningen gir hotellkjeden Scandic og Rica Eiendom rundt 50 millioner kroner i årlige billettinntekter for å slippe inn turister på Nordkapplatået.

– Vi er skuffet over at det vedtaket Nordkapp kommune har fattet, og er bekymret for smitteeffekten det kan få for andre verdifulle naturområder i Norge, sier Hanasand.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv sier at vedtaket er en tilsidesettelse av friluftsinteressene og tillater private aktører å «grovt misbruke friluftsloven».

– Vi oppfordrer nå Fylkesmannen til umiddelbart å gripe inn, stanse avgiftsinnkreving og overta den videre behandling av klagesaken, sier Heimdal.

Les mer om

  1. Nordkapp
  2. Natur
  3. Turisme