Jenter har det verst

Tenåringsjenter har så store komplekser for kroppen sin at det går ut over livskvaliteten deres.

Helene Hollevik, Frida Rød og Eline Garen er ikke overrasket over at mange jenter har et negativt selvbilde. –Det er ikke rart, når TV og massemedia fremstiller jenter som så perfekte som de gjør.

— Jenter har et mer negativt kroppsbilde enn gutter. De er mindre fornøyd med seg selv, sier forsker Kristin Haraldstad. Hun har undersøkt helserelatert livskvalitet og smerter hos barn og unge i sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Haraldstad fant signifikant forskjell i opplevd livskvalitet mellom gutter og jenter. Livskvaliteten var lavest hos ungdom mellom 16 og 18 år.

Undersøkelsene ble gjennomført på 20 skoler på Østlandet der elever mellom 8 og 18 år deltok. De ble spurt om fysiske og psykiske plager, selvbilde og trivsel på skolen og hjemme.

Resultatene viste at det å oppleve langvarige smerter, bli mobbet og ha et negativt kroppsbilde påvirket barn og unges livskvalitet. Negativt kroppsbilde forklarte mest av variasjonen i opplevd livskvalitet, og jenter opplever oftere enn gutter å ha langvarige smerter.

Negative kommentarer

De tre venninnene Frida Rød (17), Helene Hollevik (16) og Eline Garen (16) er ikke overrasket over at jenter er mer kritiske til kroppen.

— Det er ikke rart, når TV og massemedia fremstiller jenter som så perfekte som de gjør. I musikkvideoer er jenter alltid lettkledde og slanke, mens guttene har klær på seg, sier de.

Selv er de opptatte av utseendet, men opplever ikke slankepress. - Jeg vet at veldig mange opplever kroppspress. Det er jenter som trener mye og alltid har negative kommentarer om seg selv, sier Hollevik.

— Jeg hører ofte tynne jenter klage over at de er for tykke, sier Rød.

De tre tror kommentarer fra guttene også kan bidra til negativt selvbilde hos jentene.

— De kan kommentere helt tilfeldige jenter på gaten. Om de er tykke, om de har fine former, om de har for lite eller for mye sminke. Det skal ikke være lett, sier de.

Pornofisering

Runi Børresen er ekspert på spiseforstyrrelser og forebygging ved Høyskolen i Buskerud. Hun tror en av årsakene til lav selvfølelse blant unge jenter er pornofisering av en hel generasjon. Det som for få år siden ble sett på som lett porno, er i dag normalt for jenter i tenårene.

— Mange strekker seg langt veldig langt og tøyer grensene for hva de ønsker å være med på. Det er nærmest et krav at alle skal ha et seksualliv, også ungdom tidlig i tenårene. Objektifiseringen av kroppen kan føre til at egenverdet og selvrespekten brytes ned, sier Børresen.

Ifølge førstelektoren knytter jenter egenverdet sitt til kroppens form og størrelse i langt større grad enn gutter. Perioden mellom 16 og 18 år er spesielt vanskelig, fordi puberteten fører dem lenger bort fra det kvinnelige kroppsidealet.

— Guttene vokser seg inn i idealet. De blir høyere og sterkere, og legger på seg muskler. Jenter i puberteten legger på seg fett som fjerner dem fra idealet om å være smal og tynn. Det kan være vanskelig å takle, sier hun.