Norge

Tok feil om dødsårsak til tre Utøya-ofre

Dødsårsaken til tre av ofrene på Utøya måtte endres før rettssaken. Ekspertene feiltolket lungeskadene, og fikk ikke informasjon om funnsted og vitneobservasjoner.

  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Obduksjonsteamene trodde flere ofre druknet, selv om de hadde store skuddskader.

I Oslo tingrett i dag gikk rettssaken over i en ny fase med presentasjon av obduksjonsrapportene, som vil vare ut neste uke.

Professor Torleiv Ole Rognum fra Folkehelseinstituttet startet presentasjonen av de obduksjonsrapportene til de 69 personene som ble drept på Utøya.

Obduksjonsarbeidet etter Utøya varte i seks dager, og var ferdig sent på kvelden 28. juli. Fem team med tannleger, radiologer, rettsmedisinere og eksperter på fingeravtrykk og rettsgenetikk jobbet døgnet rundt.

— Tilsammen var over 100 personer involvert i obduksjonen av de avdøde, sa Rognum.

Trodde de druknet

For tre av ofrene trodde ekspertene først at de døde av drukning. Først i forkant av rettssaken fikk de sakkyndige vite at ofrene ikke ble funnet ved vannet.

Da hadde flere etterlatte og pårørende i lang tid påpekt at de første rapportene ikke var riktige.

Ett av ofrene hadde skuddskade i brystet, men trykkbølgen førte til forandringer i lungene som minner om tilsvarende skader ved drukning.

Noen av ofrene hadde dessuten skuddskader i hodet, men ble likevel vurdert til å ha druknet.

— Ut fra de opprinnelige opplysningene om omstendighetene var det vanskelig å fastslå entydig dødsårsak. Lungene hadde utseende slik det kan sees ved drukning, sa Rognum.

Under presentasjonen la Rognum vekt på å klargjøre om ofrene døde øyeblikkelig eller ikke, av hensyn til de etterlatte. Men den sakkyndige la ikke skjul på at enkelte av ofrene var i live en stund etter at de ble skutt.

Etter hvert presentasjon, fikk bistandsadvokaten til den enkeltes familie gi et kort sammendrag av hvem den drepte var.

Kompliserte skader

Det svært omfattende og tidkrevende arbeidet bød på ekstreme utfordringer.

Først og fremst fordi Anders Behring Breivik brukte rifleammunisjon beregnet på å gjøre størst mulig skade. I tillegg var 11 av ofrene flyttet til land fredagskvelden, mens de øvrige var på Utøya.

De omfattende og kompliserte skadene førte til at de sakkyndige valgte å undersøke alle med CT-skanning. 2000 bilder av hele kroppen, slik at man kunne lage tredimensjonale bilder.

Arbeidet ble vanskeliggjort av at Behring Breivik brukte tre typer ammunisjon på den halvautomatiske riflene. To av ammunisjonstypene var beregnet på å lage største mulig skade.

— Dette lager tusenvis av små metallsplinter – som ikke kan sees med det blotte øyet, sa Rognum.

35 kvinner og 34 menn ble drept på Utøya. Snittalderen var 18 år, og ofrene var mellom 14 og 52 år. De fleste ofrene ble truffet av 2–3 skudd.

Etter de siste endringene, er det nå slått fast at 67 av ofrene døde av skuddskader. Én døde av skuddskade og drukning – mens én døde av fallskade og drukning.

Les også

  1. - De fleste ofrene på Utøya døde momentant

  2. - 22. juli-kommisjonen viktigere enn rettssaken

Under presentasjonen la Torleiv Rognum vekt på å klargjøre om ofrene døde øyeblikkelig eller ikke, av hensyn til de etterlatte. Men den sakkyndige la ikke skjul på at enkelte av ofrene var i live en stund etter at de ble skutt.

Les mer om

  1. 22. juli