Norge

Utenlandske vinningskriminelle seksdoblet på ti år

Utenlandske statsborgere er overrepresentert i norske fenglser og i kriminalstatistikken. EUs utvidelse mot øst får mye av skylden for økningen.

Her blir en rumenere (23) pågrepet for en serie villainnbrudd i Oslo i 2009.
  • Fred C. Gjestad

Les også:

Diskutér saken nederst i artikkelen.

SSB offentliggjorde denne uken sin kriminalstatistikk for 2009. Tallene viser en klar overrepresentasjon av kriminelle med utenlandsk statsborgerskap.

17 prosent av alle som ble tatt for lovbrudd i Norge, inkludert de som var etterforsket for simple forseelser, ble begått av personer med utenlandsk statsborgerskap.

Vinningskriminalitet

Det er spesielt på området for vinningskriminalitet at utenlandske statsborgere skiller seg ut. Tall Aftenposten.no har fått fra SSB viser at antall utenlandske vinningskriminelle de siste ti årene er seksdoblet.

Mens det i 1999 var 573 utenlandske statsborgere som var siktet (etter ferdig etterforskning) for vinningskriminalitet, var dette tallet økt til 3.933 i 2009. Hver fjerde kriminell som er tatt for vinningskriminalitet i Norge er utenlandsk statsborger. I 1999 var hver tiende vinningskriminell utlending.

Og det er grunn til å anta at dette tallet er enda høyere i 2010, ettersom politiet de siste par årene har satset stort på aksjoner mot nettopp omreisende utenlandske bander gjennom samarbeidsprosjektet Operasjon Grenseløs.

Østeuropeisk dominans

Og det er uten tvil østeuropeere som dominerer. Over halvparten av de vinningskriminelle utlendingene er fra Øst-Europa. Den nest største gruppen er vesteuropeere, og europeere tilsammen utgjør nesten tre av fire utenlandske vinningskriminelle.

Utenlandske statsborgere er også høyt representert i krimstatistikken for trafikkriminalitet (16%), narkotikakriminalitet (18%) og økonomisk kriminalitet (14 %). Skadeverk er det kriminalitetsområdet der utenlandske statsborgere har lavest andel, med åtte prosent.

— Norge er ett av verdens rikeste land, og vi vil være et attraktivt marked for internasjonale bander, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund som en av forklaringene på økningen av utenlandske kriminelle i Norge.

Per Sandberg (Frp)

— Verre enn jeg hadde trodd

Dette får justispolitikere på Stortinget til å reagere.

— Norske myndigheter forutså ikke de utfordringene åpnere grenser i Europa medførte. Vårt land er og vil forbli en honningkrukke, spesielt for østeuropeiske omreisende kriminelle, sier André Oktay Dahl (H) til Aftenposten.no.

- Dette er verre enn jeg hadde trodd, sier leder av justiskomiteen, Per Sandberg (FrP) til Aftenposten.no.

— Vi har hatt mye fokus på dette, og det har ikke manglet på advarsler, sier Sandberg

Hver tredje fengselsfugl er utenlandsk statsborger

Tall Aftenposten.no har fått fra Kriminalomsorgen bekrefter SSBs statistikk om utlendingers overrepresentasjon blant kriminelle.

Hver tredje insatt i Norske fengsler er utenlandsk statsborger. Dette er 240 prosent økning i løpet av det siste tiåret.

Det var i begynnelsen av mai 3162 fanger i norske fengsler, av disse var det 2166 nordmenn. Resten var utenlandske statsborgere. 31,5 prosent av alle innsatte i norske fengsler er utenlandsk statsborger.

I 2000 var det 13 prosent med utenlandsk statsborgerskap i norske fengsler.

Også i fengslene dominerer østeuropeere. Av de utenlandske fangene i norske fengsler er 41 prosent fra Øst-Europa, med Litauere som den største befolkningsgruppen av utlendinger i norske fengsler. 108 lituaere sitter i dag i norske fengsler.

André Oktay Dahl (H)

Vil vurdere grensekontroll

Per Sandberg mener Regjeringen må komme med strakstiltak for å unngå at problemet forverrer seg. Han peker blant annet på at stadig flere østeuropeiske land står i kø for å slippe visumplikt til Schengen-området.

— Jeg er nesten der at vi må gjøre som i Danmark, der man diskuterer å gjeninnføre indre grenser i EU, sier Sandberg.

Også Høyres André Oktay Dahl mener grensekontroll bør vurderes.

— Høyre avkrever Regjeringen et svar på hvilken posisjon den har til for eksempel Frankrikes og Italias fremstøt om revisjon av Schengen-regelverket. Vi er av den oppfatning at det bør vurderes hvorvidt omreisende gjengangerkriminelle bør få redusert bevegelsesfrihet som del av den gjennomgangen nå andre land ber om, sier Dahl og understreker at han støtter regjeringens arbeid med å få på plass avtaler for soningsoverføring.

Sandberg skryter av politiets prosjekter mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet.

— Vi må få flere prosjekter som operasjon grenseløs og Majorstua-prosjektet. Og politiets bevilgninger må økes i takt med de økte kostnadene disse ekstra arbeidsoppgavene medfører.

Terje Moland Pedersen (Ap)

— Globalisert verden

— Vi er blitt del av en globalisert verden, og det gjelder også kriminaliteten. Vi forsøker å møte dette på ulikt vis, blant annet gjennom gode internasjonale avtaler, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet, og trekker frem avtaler for soningsoverføring og internasjonalt politisamarbeid som eksempler på dette.

- Politiet har de siste årene blitt mye bedre til å samarbeide om denne typen utfordringer, sier han, og peker blant annet på Operasjon Grenseløs.

Han avviser at det vil løse et problem å gå ut av Schengen, og viser blant annet til at rumenere ikke er del av Schengen-samarbeidet.

— Vi følger følger tett på EUs arbeid for å hindre kriminelle i å operere på tvers av landegrensene, sier han.

Les også

  1. Her tømmer tyvene Oslo-villaen for verdisaker

  2. Politiet: - Eks-soldater fra Serbia robber norske hjem