Mange kolesterolpasienter mener de får muskelplager av behandlingen. Nå frikjenner ny norsk forskning de kolesterolsenkende medisinene.

Det anslås at rundt 50.000 pasienter i Norge mener de får smertefulle bivirkninger av kolesterolmedisinen sin.

Overlege Oscar Kristiansen (til høyre) ved Hjerteseksjonen på Drammen sykehus og seksjonsleder Nils Tore Vethe ved avdeling for farmakologi på Oslo universitetssykehus står bak studien på norske hjertepasienter.

– Vårt inntrykk er at noen leger er for raske med å fjerne statiner (kolesterolsenkende medisiner) når pasientene forteller om muskelsymptomer. Dette kan føre til at de ikke får tilstrekkelig effektiv behandling, sier konstituert overlege Oscar Kristiansen ved Hjerteseksjonen ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus.

Den norske studien som er en del av hans doktorgradsarbeid, publiseres nå i European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy. Studien viser blant annet dette:

  • Den mest brukte medisinen mot høyt kolesterol, atorvastatin, er ikke årsaken til muskelsymptomer hos de aller fleste pasientene som tror det i utgangspunktet.

I dag slutter opp mot 10 prosent av pasientene med å ta den kolesterolsenkende medisinen sin. Den viktigste enkeltårsaken er en opplevelse av muskelsmerter som man tilskriver statinet.

Bør lete etter andre årsaker hos pasientene

Det er første gang det er gjort en slik studie av bivirkninger av kolesterolsenkende medisin i Norge.

– Vår studie tyder på at leger kan bli enda flinkere til å undersøke om pasientenes muskelplager er forårsaket av statinbehandlingen eller ikke, sier Kristiansen.

Andre kilder til muskel- og skjelettplager kan være generelle slitasjeforandringer og øker hyppig med alderen. Dette er plager som kan komme og gå, og fysisk aktivitet kan forebygge slike plager. En sjelden gang kan også mer alvorlig sykdom være årsak til slike plager.

– Det er viktig at vi leger leter etter alternative forklaringer når pasientene mener muskelplager skyldes statinbehandlingen, sier hjertelegen.

En liten økning i risiko for å få diabetes type 2

I senere år er det blitt klarlagt at statiner kan gi en liten økning i risikoen for å få diabetes type 2. Kristiansen sier at risikoen for å få dette er liten sett opp mot den positive effekten statiner har på hjerte- og karsykdom.

– Nesten 10 prosent av pasientene som har hatt hjerteinfarkt, meldte fra om muskelsmerter da de tok statiner. Mange hadde derfor sluttet med behandlingen. Det er risikabelt og kan medføre alvorlig sykdom, sier han.

Han vil ikke utelukke at plagene kan skyldes statiner hos noen få. Men for det store flertallet av statinbrukere med muskelsmerter skyldes ikke plagene medisinen.

– Smerter er høyst reelt for dem det gjelder. Men det er vanskelig både for pasienten og legen å vurdere om plagene faktisk skyldes medisinen. Muskelplager er svært vanlig. Når så mange mennesker bruker kolesterolsenkende medisiner, vil mange samtidig ha muskelsymptomer, men medisinen er sjelden årsaken, sier forskeren.

Veiledning om kosthold er sentralt

Hvis man venter å få en bivirkning, har man økt risiko for å oppleve det, sier Kristiansen.

– Det kalles «nocebo effekt». Vi og også andre forskere har funnet at det er en sammenheng mellom disse forventningene og det å oppleve bivirkninger av statiner. Det kan nok tenkes at man kjenner litt ekstra etter når man vet at man kan få et symptom av å ta et medikament, sier han.

I studien samlet de også inn omfattende data om psykososiale faktorer som kan ha betydning for opplevelsen av bivirkninger. Her er ikke resultatene ferdig analysert.

Kan man få ned høy kolesterol på annen måte?

– Et sunt kosthold reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. For de fleste pasienter med etablert hjerte- og karsykdom er det imidlertid urealistisk å nå målene uten kolesterolsenkende medisiner. Statiner utgjør hjørnesteinen i denne behandlingen. Dokumentasjonen for effekt av andre legemidler på markedet er betydelig mindre enn for statinene, som er svært godt utprøvd.