Ny studie: Alkoholbruk tidlig i svangerskapet «fører trolig ikke til adferdsproblemer» hos barn

Mødre som drakk før de visste at de var gravide behøver ikke bekymre seg for å ha påført barnet mulige atferdsproblemer senere i livet, slår ny studie fast. Men Helsedirektoratet står ved anbefalingen om totalavhold.

Mange gravide kan føle skyld hvis de har drukket alkohol før de visste at de var gravide. En ny studie viser at det trolig ikke gir grunn til bekymring.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som melder om det nye funnet som er hentet fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), en av verdens største i sitt slag. Den nye studien av alkoholbruk under svangerskap omfatter nær 15.000 norske mødre og over 25.000 barn.

Forskere ved FHI og Universitetet i Oslo har undersøkt sammenhengen mellom kvinners alkoholkonsum de første tre månedene av graviditeten og emosjonelle problemer og adferdsproblemer hos barna når de er halvannet, tre og fem år gamle.

Funnene peker mot at det ikke er årsakssammenheng mellom mors alkoholbruk og barns adferdsproblemer.

Kan skyldes andre problemer

I starten av analysearbeidet fant forskerne en sammenheng. Men studien fant at den trolig skyldes arv eller miljøpåvirkning som er felles for søsken, og dermed ikke mors alkoholbruk.

– Det kan for eksempel være slik at det å drikke mens man er gravid, er et uttrykk for andre problemer hos mor. Det er i tråd med tidligere studier, som har vist en sammenheng mellom enkelte psykologiske trekk hos mor og alkoholbruk i svangerskap, skriver Folkehelseinstituttet.

Risikofylt alkoholbruk før svangerskap har også en sammenheng med emosjonelle problemer og adferdsproblemer hos mor. Disse egenskapene hos mor kan bidra til økt sannsynlighet for slike problemer hos barna – ikke alkoholbruken mens hun var gravid.

Les også

Myndighetene anbefaler totalavhold. Likevel drikker én av ti under svangerskapet.

Drakk et lite glass iblant

Mens Amy Presch (til venstre) kuttet ut all drikking da hun fikk vite om graviditeten, reduserte Kate Milosavljevic sitt forbruk til et lite glass med rødvin iblant. Her sammen med barna Nikolai Kaltrud (to måneder) og Edmund Taika Stevens (seks måneder).

De nybakte mødrene Amy Presch og Kate Milosavljevic er engasjert i temaet alkohol og graviditet. Mens Milosavljevic iblant drakk et kvart glass med rødvin under graviditeten, har Presch ikke rørt alkohol på snart ett år.

– Rett før jeg fikk vite at jeg var gravid, var jeg på jobbreise til Berlin. Der ble det endel alkohol under middagene. Da jeg fikk vite at jeg var gravid, tenke jeg «oh shit». Jeg drakk kanskje litt for mye. Så tenkte jeg at skjedd er skjedd, sier Kate Milosavljevic, som ble mamma for første gang for seks måneder siden.

Milosavljevic legger ikke skjul på at hun drakk et kvart glass med rødvin iblant også etter at hun fikk vite om graviditeten. Det har hun fortsatt med etter at hun ble mor.

– Jeg har lest en god del om dette. Mange sier at man ikke skal drikke i det hele tatt. Noen sier at man kan drikke litt. Det er fullt mulig å finne eksperter som støtter det ene eller det andre synet. Det har jo gått bra med oss, smiler Milosavljevic.

Ville ikke ta risiko

Presch ble mor for to måneder siden. Hun endret sine alkoholvaner fullstendig da hun ble gravid.

De nybakte mødrene Amy Presch (til venstre) og Kate Milosavljevic er engasjert i temaet alkohol og graviditet. Tirsdag nøt de kaffe og kaker på United Bakeries i Karl Johans gate. Her sammen med barna Nikolai Kaltrud (to måneder) og Edmund Taika Stevens (seks måneder).

– Selv om noen sier at det ikke er særlig risiko for påvirkninger på barnet, så er det ikke verdt å ta den risikoen. Man har jo ingen garanti for at alt går bra. Selv om jeg tror at man må drikke veldig mye alkohol hvis det skal skje noe med barnet, sier Presch.

Endrer ikke på alkoholråd

– Vi har foreløpig ikke gjennomgått studien fra Folkehelseinstituttet, men kan på generelt grunnlag si at enkeltstående observasjonsstudier sjelden kan benyttes til å dokumentere årsakssammenhenger eller endre anbefalinger, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet i en kommentar.

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet står fast på gjeldende anbefaling om at gravide helt bør unngå alkohol.

Hun understreker at Helsedirektoratets anbefalinger er basert på oppsummert forskning.

– Vi vet med sikkerhet at alkohol i svangerskapet kan medføre alvorlige skader på barnet, både fysisk og knyttet til læring, adferd og sosial funksjon. Det er ingen sikker nedre grense for alkohol i graviditeten. Kvinner som er gravide, eller som forsøker å bli gravide, bør derfor helt unngå alkohol, sier Carlsen.

Viktig kunnskap for helsepersonell

– For mødre som opplever skyld når de tenker tilbake på at de drakk før de visste at de var gravide, og som nå har barn med emosjonelle problemer eller adferdsproblemer, kan det være en hjelp å vite at det sannsynligvis ikke var alkoholbruken som er årsaken, sier Ingunn Olea Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet og en av forskerne bak den nye studien.

Ingunn Olea Lund ved Folkehelseinstituttet mener det nye funnet kan være til hjelp for gravide.

Lund mener dette er kunnskap som lege og helsepersonell nå kan formidle til vordende mødre.

Samtidig understreker Lund at funnene ikke betyr at det er trygt å drikke mens man er gravid, og at forskning har vist at høyt alkoholkonsum i svangerskapet henger sammen med andre alvorlige utfall, slik som føtalt alkoholsyndrom.

Leder Kari Aarø i den norske Jordmorforening er glad for å kunne roe ned gravide, som er bekymret for alkoholbruk før de visste at de var gravide.

Kan roe ned

– Det er bra at det nå finnes forskning som underbygger at gravide ikke behøver å oppleve skyld for noe de ikke får gjort noe med, sier leder Kari Aarø i Den norske Jordmorforening. Hun representerer 2400 av landets jordmødre.

Hun bekrefter at jordmødre får en del spørsmål fra vordende mødre som er bekymret for at de har drukket en del alkohol før de visste at det var gravide.

– Dette endrer ikke på vår fokus på nulltoleranse for alkohol senere i svangerskapet. Grensen går fortsatt ved å ikke drikke alkohol mens du er gravid. Vi råder også de som vet at de ønsker å bli gravide, til å være forsiktige med alkohol, sier Aarø.