Dobbelt så mange anmeldt for ulovlig snøscooterkjøring

Miljødirektoratets snøscooterkontroller har ført til nesten dobbelt så mange anmeldelser i år sammenlignet med i fjor. Flere stikker av fra kontrollene.

En snøscooter kjører på Hardangervidda.

– Doblingen i antall anmeldelser skjer på tross av at vi har gjennomført færre kontroller enn i fjor på grunn av koronasituasjonen. Dette er miljøkriminalitet av betydelig omfang, og utviklingen er urovekkende, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratets kontroller mellom 1. januar og 15. mai i år resulterte i 98 anmeldelser. I samme periode i fjor ble det levert inn 53 anmeldelser.

Anmeldelsene er fordelt over hele landet med flest i de nordligste fylkene samt Trøndelag, Agder, Vestfold og Telemark og Vestland.

Stikker av fra kontroll

Spor etter ulovlig kjøring med snøscooter i Rindal kommune i Trøndelag sist vinter.

På oppdrag fra regjeringen kontrollerer Miljødirektoratet at ferdselen i naturen foregår i tråd med regelverket. Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn, har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som føreren har plikt til å ha med. Førere har også plikt til å la seg kontrollere.

De siste årene har Miljødirektoratet sett en økende tendens til at snøscooterkjørere stikker av fra kontroll.

– Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de opptrer ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll. Dette har pågått over flere år og kan ikke karakteriseres som engangstilfeller eller ubevisste handlinger. Vi har ingen andre deler av vår oppsynsvirksomhet hvor vi ser lignende aksept for å opptre ulovlig, sier Hambro.

Les også

Åpnes for mer snøscooterkjøring til hytter: – Vil føre til økte konflikter

Får tips fra privatpersoner

Statens naturoppsyn får flere tips om ulovlig snøscooterkjøring hver uke, både til Miljødirektoratets tipsløsning og direkte.

– Selv om motorferdsel i utmark er et polarisert felt, må vi ikke glemme at de fleste ønsker bedre kontroll med ulovlig snøscooterkjøring, sier Hambro.