Norge

Vi sjekket aktiviteten med helikopter langs den stengte jernbanen. Bane Nor erkjenner at det kunne vært gjort mer.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Klokken er 09.00. Det er tirsdag 9. juli. Det er denne uken det er mest buss for tog sommeren 2019. Hele 500 busser er i sving for å erstatte togene som står mens jernbanens punktlighet og kapasitet skal bli bedre.

Selv er vi i ferd med å ta av med helikopter. Vi vil rett og slett sjekke hva som skjer langs jernbanen, mens titusenvis av det som til daglig er togpassasjerer, må sykle, kjøre privatbil eller fraktes med buss.

Med oss har vi lange lister og detaljerte oversikter fra Bane Nor over alt som skal gjøres. I A3-format utgjør dette flere meter.

Vi leser oss til at rundt 500 arbeidere skal være i sving mellom Drammen i vest og Moss i sørøst. I tillegg kommer nesten 500 som bygger ut Ski stasjon og kobler Follobanen til Oslo S, arbeid som pågår også resten av året.

Vi har valgt oss ut den utskjelte Østfoldbanen. Både fordi behovet for bedre infrastruktur er stort, og fordi mye arbeid skal utføres her.

Vi starter i Moss, der mange hus er revet og der spor og perronger flyttes. Før et moderne dobbeltspor kommer hit, blir det ikke rare forbedringene av togtilbudet sør for Ski.

Fra luften ser vi små grupper av arbeidere og noen få maskiner. På hele flyturen mot et sommerstille Oslo S er det aktivitet bare her og der. På lange strekninger er det ingen aktivitet.

Etter flyturen sjekker vi med Bane Nor om vi har valgt et uheldig tidspunkt med liten aktivitet. Det har vi ikke gjort. Aktiviteten denne morgenen ligger på gjennomsnittet, konstaterer Kjell Bakken, kommunikasjonssjef i Bane Nor utbygging.

Han svarer på vegne av prosjektsjef på Østfoldbanen, Gunnar Berg, Rune Olsen, som har ansvar for Skøyen, Asker og Lieråstunnelen, og Jarle Rasmussen, som er prosjektdirektør i Moss.

– Forstår dere at folk som ser Aftenpostens bilder kan bli overrasket over hvor lite arbeid det er å få øye på?

– Ja. Men vi kan ikke presse på med for mye aktivitet, pøse på med så mye at man går i veien for hverandre, sier Bakken.

– Vi får gjort mye arbeid med nedslitt infrastruktur som vi ikke kunne få gjort i en helg eller i kortere perioder med stenging. Aktiviteten er høy, sier kommunikasjonssjefen.

– Ja?

– Jeg mener det. Det er steder der aktiviteten tilsynelatende er lav. Mye av arbeidet denne tirsdagen er konsentrert til Lieråsen, Skøyen og Moss, påpeker Bakken, og lister opp:

– Mye arbeid gjøres også innendørs, og i tunneler, som i Lieråstunnelen, sier Bakken.

– Kunne man likevel ha fått gjort mer om det ble satt inn større ressurser, i form av maskiner og personer?

– Ja. Men med flere maskiner blir også arbeidet mer komplisert. Å presse på med mer gir økt risiko for at noe kan gå galt, sier Bakken.

Men han erkjenner at mengden av aktivitet ved sporene har med «markedet og budsjetter å gjøre».

– Det har tidligere vært arbeider Bane Nor har ønsket å sette ut, der vi har opplevd at det er kommet ett tilbud, eller ingen i det hele tatt, sier Bakken.

Og legger til:

– Vi har planlagt arbeidet ut fra de pengene vi har.

– Det hadde vært mulig å gjøre mer med større ressurser?

– Vi kunne nok fått presset inn mer arbeid under årets stans i togtrafikken hvis leverandørene hadde fått tid til å områ seg.

– Flere sporleggingsmaskiner hadde gjort jobben raskere?

– Ja, men igjen: Vi jobber innenfor de budsjettene vi har. Og vi mener at arbeidsnivået er høyt, sier Bakken.

For togenes punktlighet er det vedlikehold og fornyelse som er avgjørende. Men ifølge Bane Nor er det de store investeringsprosjektene, som Follobanen og restaurering av Lieråstunnelen, som i år krever seks uker med stenging.

– Alt i alt, er dere fornøyd med resultatene etter 11 år med stengninger?

– Hvis vi ikke hadde gjort noe, hadde vi i dag hatt en forferdelig situasjon. Vi ser at det oppstår færre feil enn før. Men vi er langt ifra i mål, sier Bakken.

Ifølge Arne Fosen, direktør for persontransport, argumenterer Vy hvert år for minst mulig stenging.

– Bane Nor har valgt en løsning som ligger et sted mellom det å bare stenge om natten og det å stenge enda lengre perioder enn i dag. For oss er det et poeng at ting blir så likt som mulig fra år til år, slik at passasjerene venner seg til et reisemønster, sier han.

Er dere fornøyd med resultatene etter ti år med stenging?

– Vi kan ikke være fornøyd når vi ikke er i mål med punktlighet.

– Hva er dere lovet underveis av Bane Nor?

– De er nok blitt litt mer forsiktig på å gi absolutte garantier om forbedringer. Vi opplever uansett at de arbeider målrettet med det vi opplever at har negativ effekt på trafikken.

– Hvordan har alle disse årene med stenging påvirket NSB/Vys renommé?

– Folk kjøper billetter hos oss fordi de vil reise med tog, konstaterer Fosen.

Les hele saken med abonnement