Krangler om metode for aldersvurdering av asylsøkere – nå skal Helsedepartementet vurdere saken

UDI ber legene vurdere asylsøkeres alder ved hjelp av røntgenbilder av skjelett. Legene nekter.

Forskere mener metoden der det tas røntgen av håndrot og visdomstenner er den best dokumenterte medisinske metoden for å vurdere alder.

En aldersundersøkelse for asylsøkere med røntgen av hånd og tenner har lenge møtt betydelig motstand i det medisinske fagmiljøet. Både Legeforeningen og Rådet for legeetikk har frarådet leger å delta i aldersvurdering. De omstridte vurderingene ble tidligere foretatt av private aktører.

Nå skal saken avklares i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les hele saken med abonnement