Derfor streiker hjertelegen

Kristin Angel (42) er en av legene som streiker ved Ullevål sykehus. Hun gjør det fordi hun er redd for å miste kontrollen over vaktene sine, og på sikt privatlivet.

Kristin Angel spesialiserer seg i hjertemedisin. Hun tar gjerne 19-timersvakter, men vil ha forutsigbarhet og en kollektiv avtale med sykehuset.

Kristin Angel var en av mange som møtte på streikemøte ved Ullevål sykehus onsdag formiddag. Hun frykter for pasientsikkerheten hvis arbeidsbelastningen øker.

Meklingen mellom Akademikerne og Spekter ble brutt natt til onsdag fordi partene ikke kom til enighet om hvordan vaktene skal organiseres, og om legene kollektivt eller individuelt skal forholde seg til vaktplaner.

Akademikerne har tatt ut 100 leger i streik, og varslet om 120 flere fra fredag.

Jobbet 18 timer to dager i uken

Sist Angel hadde nattevakt jobbet hun fra 15 på ettermiddagen til 09 om morgenen, altså 18 timer. Det gjorde hun to ganger samme uke.

Hun måtte ta imot akutt hjerteinfarkt, følge med på intensivpasienter og vurdere nyankomne. Vakten var tøff.

– Selv om det er slitsomt, er det spennende. Vaktene kommer til å bli en del av min jobb så lenge jeg fortsetter som lege. Men vi kan ikke miste retten til å være med på å forme vaktplanen.

19-timersvakter og 50-timersuker er ikke uvanlig for legen, som jobber ved hjerteavdelingen ved Ullevål sykehus.

– Men vaktordningen er forutsigbar. Jeg vet når de tunge vaktukene kommer, jeg planlegger ikke store sosiale sammenkomster den uken, og barna vet at mamma kan virke sliten og sur, sier hun.

Legene ved Oslo universitetssykehus jobber i vaktlag. Turnusen er lagt opp etter hvor mange leger som jobber i teamet. I vaktlaget til Angel er de 14 leger,

– Jeg vet med andre ord alltid når og hvordan jeg skal jobbe. 14-ukersturnusen min ruller og går.

Legene mener de mister kontrollen

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker nå at sykehusledelsen skal åpne for en ordning der legene blir satt opp på vakter for hele året. Ikke som et vaktlag, men som individuellt ansatte.

Det er dette som har fått legene ut i streik. De mener de mister kontroll over vaktene, og frykter at de tøffe vaktene i perioder kommer tettere og blir flere. Legene tror også at de må jobbe inn vakter i forbindelse med ferie, eller permisjoner hvis legen tar ferie når han eller hun er satt opp på vakt.

– Vi frykter også at det blir vanskeligere å ta opp stor vaktbelastning med ledelsen. I dag har vi kollektive avtaler om arbeidstid. Med den nye ordningen må jeg alene snakke med ledelsen, sier Kristin Angel.

Hun er lege i spesialisering (LIS-lege). Hun er ikke fast ansatt, men har i flere år gått i vikariater.

– Mange vil tenke seg om før de tar en slik samtale med ledelse. Vi vet allerede i dag at LIS-leger som ikke gjør det lille ekstra ikke får forlenget vikariatet.

Spekter: Beklager at legene velger å streike

Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter beklager på spekter.no at Legeforeningen velger å gå ut i streik.

– De har ikke fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i en kommentar.

Leder i Spekter, Anne-Kari Bratten.

– Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten, slik Legeforeningen krever.

Bratten understreker at selv om arbeidstiden planlegges på andre måter enn den Legeforeningen krever, er det ingen grunn til å være bekymret for at pasientsikkerheten blir svekket, at legene skal bli mer slitne eller at tillitsvalgte ikke skal medvirke i arbeidstidsplanleggingen.

Sykepleieforbundet: Er avhengig av stabile arbeidsforhold

Legene får støtte av sine kollegaer på sykehusene; sykepleierne.

– Dette er en konflikt som først og fremst handler om arbeidsbelastning og pasientsikkerhet, og det er noe som angår oss alle, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By.

Leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.