Norge

Ruster til ny homokamp i Kirken

Forkjemperne for likekjønnede ekteskap i kirken tror at Gud mener at all kjærlighet er av det gode. Motstanderne vekker helvete til live og tror neste kirkevalg kan bli skjebnesvangert.

Sturla J. Stålsett, Åpen folkekirke:- Dette ligner mobbing. Diskrimineringen må ta slutt

 • Frode Sætran

Øivind Benestad, Levende folkekirke:- Homofilt samliv er synd. Helvetet er ikke avskaffet. Foto: Privat

Helga Haugland Byfuglien, preses.

Tor Berger Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland.

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg.

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark.

Solveig Fiske, biskop i Hamar.

Ole Christian Mælen Kvarme, biskop i Oslo

Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg.

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland.

Erling J. Pettersen, biskop i Stavanger.

Tore Singsaas, biskop i Nidaros.

Ingeborg Synøve Midttømme, biskop i Møre.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin.

Kirkemøtet er det øverste organet for Den norske kirke, og legger premissene for all kirkelig aktivitet. Foran kirkevalget neste år mobiliseres det nå til kamp om en ekteskapsliturgi i kirken for alle par, også likekjønnede.

Kirkemøtet sa i fjor nei til å vie homofile par i kirken. Men åtte av landets 12 biskoper ga uttrykk for at det er et teologisk grunnlag for å gjøre det.

Kristne ungdommer:

Les også

- Ekskludering av homofile i kirkener å gå imot alt det Jesus sto for

Delt på midten

To av biskopene har gått av siden sist. De stilte seg på den siden som utgjorde et flertall for en liturgi for likekjønnet ekteskap. De er byttet ut med Olav Øygard i Nord-Hålogaland og Per Arne Dahl i Tunsberg. Aftenposten har kontaktet begge to for å høre hvor de står.

— Jeg mener det ikke bør utarbeides noe rituale for kirkelig vielse av likekjønnede, sier Olav Øygard.

— Jeg vil i dag hverken si kategorisk ja eller nei. Dette en ren prosess, der jeg vil diskutere med mine medarbeidere i bispedømmet. Kirken bør overveie å si fra seg hele vigselsretten, sier Per Arne Dahl.

Den konservative leiren tror at begge de to nyvigslede biskopene vil ende opp med å være på deres side. I så fall ligger det an til at landets 12 biskoper deler seg på midten.

Biskopene: -Ikke kirkesplittende

Biskopenes leder, preses Helga Haugland Byfuglien, mener biskopene uansett vil takle situasjonen.

— Vi har ulike oppfatninger av spørsmålet om likekjønnet vigsel, men har samlet gitt uttrykk for at etter vår oppfatning er saken ikke kirkesplittende. Den mobiliseringen vi er vitne til er en naturlig konsekvens av at demokratiet i kirken gir anledning til å fremme alternative lister. Engasjement er positivt, sier hun.

Les også:

Les også

Norges første lesbiske prest har fått nok av «homofobe kirkeledere»

Motstanderne: — Kirkesplittende

— Vi befinner oss i en situasjon som vil føre til en splittelse i kirken på alle nivåer, slår Øivind Benestad fast. Han er konservativt kristen, og etablerte nylig organisasjonen Levende folkekirke der han har fått med seg Indremisjonsforbundet og nettverket Mor-Far-Barn, der han for øvrig selv er daglig leder.

Benestads sterke engasjement er en reaksjon på at prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, professor Sturla J. Stålsett, i sommer opprettet organisasjonen Åpen folkekirke. De kjemper mot diskriminering og for at Kirkemøtet 2015 skal velsigne kirkelige ekteskap mellom mennesker av samme kjønn.

— Vi vil være en åpen folkekirke som møter mennesket slik Jesus gjorde. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte strenge ord til de som stengte andre ute. Dette er kjernen i vår gudstro. Det er dette Den norske kirke må leve etter og stå for, sier Stålsett.

Les også:

Les også

- Vi skremmes tilbake til skapet

Bibeltolkning

— Omskriver du Bibelen, Stålsett?

— Det der er et retorisk spørsmål som bokstavtro kristenfundamentalister stadig prøver seg med. Alle forstår at Bibelen skal forstås i lys av den tid vi befinner oss i og det samfunnet vi lever i! Det er ingen motsetninger her, sier Stålsett.

- Mobber dere folk som ikke er som deg, Benestad?

— På ingen måte. Folk kan leve akkurat som de vil. Men det må da være lov å mene at ekteskapet er for mann og kvinne, uten å bli anklaget for mobbing? For 10 år siden var faktisk de aller fleste nordmenn enige med oss. Ekteskapet er ikke en sosial konstruksjon, men en skaperordning innstiftet av Gud.

- Helvete består

- Som bibeltro gjelder vel helvete også?

— Å koble helvete til ekteskapsdebatten er litt spesielt, synes jeg. Men for å svare: Helvete er ikke avskaffet. Svært mange kristne stoler fortsatt på Kristus når han sier at det er to utganger på livet – frelse eller fortapelse. Fortsatt mener mange kristne at homofilt samliv og likekjønnet ekteskap er brudd på Guds ord og vilje, og altså en synd.

- Og dermed ender homofile i helvete?

— Det håper jeg virkelig ikke. Frelse eller fortapelse avgjøres av vårt forhold til Jesus Kristus som frelser og Herre. Det er han som skal dømme på den siste dag, ikke vi. Gud elsker alle mennesker, og vi trenger alle hans tilgivelse, sier Benestad.

Les også:

Les også

Lever som lesbisk - avvist som prest

— Demokratisk problem

— Åpen folkekirke bør utfordres på hva de mener om barn. Ekteskap og barn hører uløselig sammen. Planlagt farløshet og morløshet i likekjønnede ekteskap bryter med Guds skapervilje. Retten til barn var faktisk hovedårsaken til at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt. Men planlagt farløshet og morløshet i likekjønnede forhold bryter med Guds skapervilje. Alle barn har en gudgitt rett til sin egen far og mor. Vi mener at likekjønnet ekteskap, med tilhørende kunstig befruktning, surrogati, planlagt farløshet og «medmor» ikke er i tråd med Jesu liv og lære.

- Hva svarer du på det, Stålsett?

— At Benestad roter det til. Ikke nok med at han etablerer Levende folkekirke, som ligner svært på vårt navn og dermed skaper et demokratisk problem der det blir vanskeligere for folk å vite hva som er hva. Men han roter det til med temaene også. Det vi snakker om, vår eneste kampsak, er ekteskapet. Barn, kunstig befruktning og surrogati er andre spørsmål, svarer Stålsett.

— Kirken vier jo stadig både mennesker som ikke kan få barn, og mennesker som ikke vil ha barn. Benestad legger byrden av alle disse spørsmålene på skuldrene til dem som vil leve et likekjønnet samliv. Det ligner mobbing. Nå ønsker vi at folk bruker stemmeretten sin og stemmer inn et demokratisk valgt kirkemøte, det er på tide at vi får en slutt på diskrimineringen av homofile og lesbiske som nektes kirkelig vigsel i Den norske kirke, sier han.

Les også:

 1. Les også

  Utvalg: Flertall for å vie homofile, men ikke for samboende prester

Relevante artikler

 1. NORGE

  Dropper ordene "mann", "kvinne" og "brudepar"

 2. KRONIKK

  Slik unngår vi at kirkevalget blir et skinndemokrati

 3. NORGE

  Klart for homoekteskap i kirken

 4. NORGE

  Konservative kristne forlater statskirken i protest mot homoekteskap

 5. KRONIKK

  En biskop for mangfoldets Oslo | Harald Hegstad

 6. NORGE

  Regjeringen vil skille kirkevalg fra stortingsvalg: – En seier for de konser­vative kreftene i KrF