Norge

Ber Bjørnøy gripe inn i Geiranger

Forurensningssituasjonen i Geiranger kommer på miljøvernministerens bord.

Stortingsrepresentant Gunn Berit Gjerde spør i et brev til Helen Bjørnøy om statsråden vil ta affære. — Vi er bekymret for tilstanden Norge velger å presentere verdensarven på, skriver Gjerde i brevet. Aftenposten presenterte i går en beregning gjort av Norsk Institutt for Luftforskning som viser at luftkvaliteten innerst i Geirangerfjorden er på nivå med en storby.Politisk rådgiver Morten Wasstøl i Miljøverndepartementet sier at man arbeider for å få aksept for strengere internasjonale utslippsregler for skipene.- Vi mener dagens krav fra FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO er for svake, sier han. Regjeringen har også varslet en miljøavgift for innenriksfarten, men denne får ikke konsekvenser for cruisetrafikken, sier han.

Les også

Geiranger er forurenset som en storby

Røyken ligger tett etter cruiseskip i Geiranger.