Var uønsket

Som fersk dronning var Sonja uønsket på Stortinget. Noen mente hun var dominerende og tok for mye plass. De var redde for at kong Harald ville komme i skyggen av sin kone.

  • Forf>
  • <forf>wenche Fuglehaug <

I morgen fyller dronning Sonja 70 år. I 23 år var hun kronprinsesse, i 16 år har hun vært dronning. Hun står i dag støtt som Norges førstedame, hun har en sentral posisjon i samfunnet og står sterkt innad i sin egen organisasjon — det norske kongehuset.Slik har det ikke alltid vært. Hennes sterke personlighet ble oppfattet som truende, også på Slottet. 17. januar 1991 døde kong Olav. Fire dager senere avla kong Harald ed i Stortinget. Han møtte med dronning Sonja. 2. oktober samme år åpnet Kongen for første gang Stortinget og leste trontalen. Dronning Sonja sto ved hans side. Men dronningens tilstedeværelse var omstridt. Både Kongen selv, hans rådgivere samt flere politikere var rådville.

Benkow ble spurt.

Daværende stortingspresident Jo Benkow har ikke gitt uttalelser om saken på 16 år. Men nå forteller han til Aftenposten hvordan han opplevde dagene da det stormet som verst rundt dronning Sonja i september 1991.- Jeg var på Slottet i møte med daværende kabinettssekretær Magne Hagen. Vi snakket om flere temaer. På slutten av konferansen spurte Hagen om min vurdering av hvorvidt dronningen burde møte under Stortingets åpning eller ikke. Han spurte ikke om direkte råd. Jeg sa at Stortinget ikke hadde noen oppfatning om denne saken, men vi diskuterte pro et contra, sier Jo Benkow.Han understreker at dronningens tilstedeværelse ikke hadde noe med forfatningen å gjøre - det var opp til Kongen å bestemme. Hva som var argumentene for og imot dronningens tilstedeværelse, ønsker ikke Benkow å si noe om. Men kilder Aftenposten har snakket med, sier det var en bred oppfatning at dronning Sonjas sterke personlighet var en viktig årsak.

Tok mye plass.

Hun ble på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet sett på som en dominerende kvinne som "tok mye plass". Noen oppfattet det som såpass truende at de fryktet hun ville stjele for mye oppmerksomhet fra kong Harald. Det er nedfelt i Grunnloven at Kongen foretar den høytidelige åpningen av Stortinget. Kort tid etter at Benkow hadde vært på Slottet, kom det lekkasjer i mediene. - Da avisoppslaget kom, ble det fremlagt som om min personlige mening var at dronningen ikke burde møte under åpningen. Jeg ga aldri uttrykk for det.Jeg mener helt sikkert at det var en ansatt på Slottet, som ikke deltok på møtet, som lekket sin tolkning av samtalene mellom Hagen og meg til media, sier Jo Benkow.

Kongen tvilte.

Det hersker liten tvil om at også Kongen selv og hans nærmeste rådgivere var i tvil om hvilken rolle dronning Sonja skulle ha i nasjonalforsamlingen. Internt på Slottet må diskusjonen ha startet umiddelbart etter kong Olavs død. I den ferske boken "To liv - én gjerning", som kom ut i juni, skriver forfatterne Per Egil Hegge og Sven Gj. Gjeruldsen følgende:"Få dager etter dødsfallet (kong Olavs - red.anm.) skulle Kongen avlegge ed til forfatningen i Stortinget. I forkant av edsavleggelsen oppsto det en debatt om hvorvidt dronningen skulle være til stede. Noen fant det unaturlig at dronningen var til stede når hun ikke hadde noen konstitusjonell rolle i forbindelse med edsavleggelsen."Dronning Sonja kommenterer ikke saken, men sier indirekte at hun husker at hun ikke var velkommen.Gjeruldsen jobber som informasjonsrådgiver på Slottet, og det er han som har samtalt med dronningen i forbindelse med boken.- Var det en debatt på Slottet omkring dronningens deltagelse under edsavleggelsen?- Det er korrekt det som står i boken, man mener at dronningen generelt var uønsket på Stortinget. Utover det, ønsker jeg ikke å si noe om denne saken, sier Gjeruldsen.Slottets informasjonssjef Astrid Versto sier følgende:- Ettersom verden hadde gått fremover i likestillingens navn, synes kongeparet det var naturlig at de deltok sammen. Dronning Maud hadde også vært til stede i Stortinget ved flere anledninger. Dronning Sonja er i dag takknemlig for å få delta når Kongen åpner Stortinget.

Inngikk overenskomst ...

Kirsti Kolle Grøndahl var visepresident i Stortinget i 1991. I likhet med Benkow sier hun at dronningens tilstedeværelse var et spørsmål som ikke ble diskutert i presidentskapet.- Jeg husker saken godt, men vet ikke hvordan debatten oppsto, sier Kolle Grøndahl.I ettertid ble det sagt at hele Arbeiderpartiets stortingsgruppe var innforstått med at dronningen skulle møte til Stortingets åpning, men daværende parlamentarisk leder Gunnar Berge mente Sonja ikke burde møte.- Som parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet var det den gang naturlig å mene noe om saken. Siden dronning Sonja ikke hadde noen konstitusjonell funksjon, var det naturlig for meg at Kongen, ikke hun, skulle møte i Stortinget. Det var et prinsipielt spørsmål, og hadde ingenting med dronningens personlighet å gjøre. Jeg mener det samme i dag, sier Gunnar Berge.

... som ble brutt.

Visepresident og Berges partikollega Kolle Grøndahl skisserte en kompromissløsning der dronning Sonja skulle være til stede hvert fjerde år, ved hvert nye storting. Den ble tolket som en slags overenskomst mellom Slottet og Stortinget, et stilltiende kompromiss.- Jeg husker at jeg ikke likte den løsningen. Enten har vi dronning eller så har vi ikke dronning. Det er tull å tenke seg noen mellomting. Det var mitt standpunkt da, det er det nå, sier tidligere statsminister og Arbeiderpartikjempe Odvar Nordlie.Dronningen møtte i Stortinget i 1991, hun uteble i 1992, men var til stede igjen året etter. I 1994 var dronning Sonja også på plass. Overenskomsten var for alltid brutt.

Overenskomsten som ble inngått mellom slottet og Stortinget ble raskt brutt ved at dronning Sonja møtte i Stortinget både i 1991 og i 1993. I likestillingens navn var det naturlig for henne å møte sammen med sin mann.
Daværende visepresident i Stortinget, Kirsti Kolle Grøndahl, var med å skissere en kompromissløsning.
Gunnar Berge, var - og er - prinsipielt uenig i at dronningen skal møte til Stortingets åpning.
Jeg likte ikke løsningen, sier Odvar Nordli. - Enten har vi dronning eller så har vi ikke dronning.
&gt;Daværende stortingspresident Jo Benkow ble spurt om sin vurdering av Dronningens tilstedeværelse.