Krisestab på Oslo universitetssykehus. Viktige datasystemer er nede på fjerde dagen.

Deler av et viktig journalsystem har vært nede ved sykehuset siden torsdag kveld. Søndag er det fortsatt møter i kriseledelsen ved sykehuset.

Ullevål er det største sykehuset under OUS-paraplyen.

Oslo universitetssykehus (OUS) må jobbe manuelt etter at meldingstjenesten i journalsystemet Dips gikk ned torsdag kveld. Det er satt kriseledelse ved sykehuset.

– Hele sykehuset må nå jobbe manuelt. Alt går saktere. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særlig utfordrende, sier medisinsk direktør Hilde Myhren i en pressemelding.

DIPS er et elektronisk pasientjournal-system som brukes ved mer enn 35 norske sykehus.

Sykehusets kriseledelse møttees lørdag klokken 16.

Kriseledelsen besluttet fortsatt det sykehuset skal ekstra bemanning frem til DIPS er i normal drift og oppdatert. I en pressemelding anslår OUS at det kan skje mandag.

Søndag morgen hadde sykehusets kriseledelse et nytt møte. De skal møtes enda en gang søndag kveld. Fortsatt jobbes det med å utbedre de tekniske problemene, ifølge Myhren.

– Vi håper fortsatt at dette løses i løpet av dagen og at sykehuset kan ha normal drift fra mandag. Dersom dette ikke løses i løpet av dagen, vil det påvirke driften fra mandag, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

«Selv om det da vil fungere for nye meldinger, vil vi ha et etterslep av meldinger fra torsdag kveld. Målet er å være ajour innen mandag morgen og at DIPS fungerer som normalt, slik at vi fra mandag kan gjennomføre planlagt aktivitet,» sier Myhren.

Hun sier at situasjonen som har oppstått ikke går utover liv og helse.

«Sykehuset har oppbemmannet flere steder. Vi kan sette inn ytterligere flere ressurser ved behov», sier Myhren.

Rammer alle sykehus i OUS

Ifølge pressevakten ved OUS er det en planlagt oppdatering av journalsystemene som ikke har gått som det skal. Feilen skal ligge hos det offentlige helseforetaket Sykehuspartner, som leverer IKT-løsningene til alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

OUS opplyser til Aftenposten at sykehusene nå sliter med å henvise pasienter mellom avdelinger og flytte ting i systemet. Dataproblemene rammer alle sykehusene i OUS, bekrefter de.

– Alt går mye saktere, sier pressevakt Hedda Holth.

OUS er Norges største sykehus, og har over 24.000 ansatte. Blant sykehusene de administerer finner man Ullevål, Rikshospitalet, Aker, Gaustad og Radiumhospitalet.

Systemet nede for andre gang på tre år

Sykehuspartner sier til Aftenposten at det er et problem med databasen som gjør at journalsystemet ikke funker slik det skal.

– Det jobbes for full rulle med å finne ut av dette. Vi har satt inn ekstra ressurser og er godt i beredskap, sier stedfortredende kommunikasjonssjef Randi Ellingsen.

Selskapet er usikre på hendelsesforløpet rundt problemene, utover at det ble oppdaget torsdag.

Også i 2019 var det trøbbel med datasystemet i Helse Sør-Øst. Den gang slet sykehusene med tilgang til journaler ved akuttmottakene til OUS. Det skal ikke være samme feil denne gangen, opplyser Ellingsen.