Politiet har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet

Øst politidistrikt har siktet Gjerdrum kommune etter kvikkleireskredet i 2020. Bakgrunnen for siktelsen er manglende oppfølging av ulike varsler fra kommunens side.

Dronebilder av rasområdet ved Ask i Gjerdrum. Forrige onsdag ble det kjent at Øst politidistrikt hadde gjort seg ferdig med etterforskningen.

Politiet har ikke funnet grunnlag for å sikte enkeltpersoner eller foretak for skredet i Gjerdrum, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Siktelsen av Gjerdrum omhandler manglende oppfølging fra kommunens side. Gjerdrum skal ikke ha hatt systemer for å se mottatte varsler i sammenheng. De hadde ikke satt i gang tiltak mot erosjon i Tistilbekken.

I siktelsen viser politiet til at tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler som ble sendt til kommunen gjennom 13 år mellom 2008 til 2020. Disse skal ha gitt kommunen plikt til å gripe inn.

Politiet mener dette følger av naturskadelovens paragraf 20.

Ingen kommuner har tidligere blitt straffet etter denne bestemmelsen.

Usikkert om siktelsen vil medføre straff

Det blir videre presisert at kommunen ikke har forårsaket noe skred aktivt. Det er publisert mer enn 10.000 dokumenter fra reguleringer, plan- og byggesaker. Politiet har så langt ikke funnet feil i disse prosessene.

Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og det er innhentet og gjennomgått rundt 55.000 dokumenttitler, fremgår det av pressemeldingen.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

Tidligere onsdag ble det kjent at Øst politidistrikt hadde gjort seg ferdig med etterforskningen av skredet, som kostet ti mennesker livet.

Redningsmannskap som i januar pakket sammen utstyr etter at de ikke lenger trodde det var mulig å finne overlevende etter leirskredet som ødela flere hus på Ask i Gjerdrum.

Kommunen er overrasket

Ordføreren i Gjerdrum sier situasjonen er vanskelig.

– Som kommune skal innbyggerne ha tillit til oss, men så blir vi siktet av politiet i saken. Det er klart det er en vond situasjon å være i. Vi mener den siktelsen ikke er riktig og kommer til å forholde oss til det fremover, sier Østensen til NTB.

Han mener myndighetene og Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, tar til orde for at det faktiske ansvaret for oppfølging og utbedringstiltak er uklart.

– Vi opplever at signalene for hva myndighetene mener, ikke samsvarer med hva politiet mener, sier Østensen til NTB.

Ordføreren er overrasket over politiets konklusjon.

– Jeg er overrasket over at kommunen hadde plikt til å handle på bakgrunn av de varslene de fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det, sier ordfører Anders Østensen.

De vil fremover fortsette arbeidet med å belyse saken til det fulle.

Politiet i Øst har nå oversendt saken til statsadvokaten, som skal ta stilling til hva som skjer videre. Statsadvokaten kan velge å be om ytterligere etterforskning, frafalle siktelsen eller opprettholde siktelsen og innstille på straff.

Romerikes Blad omtalte siktelsen først.

Ti mistet livet

Det var natt til onsdag 30. desember 2020 at et område på 300 ganger 700 meter raste ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum.

Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter. 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet. Ti personer omkom, og ti personer ble skadet i hendelsen.

Et ekspertutvalg som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport fra 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia.