Torsdag avgjør flere kommuner rundt Oslo om de skal be folk bruke munnbind igjen

Flere kommuner rundt Oslo er i tenkeboksen etter at byrådsleder Raymond Johansen ba folk i Oslo ta på munnbind igjen. Andre kommuner har allerede gitt innbyggerne sine samme råd.

Bildet er tatt i februar i år. Nå skal atter munnbindet på plass på trikken – hvis folk følger oppfordringen.

Onsdag kom byrådsleder Raymond Johansen med en sterk oppfordring om å bruke munnbind igjen der det ikke er mulig å holde avstand. Særlig i kollektivtrafikken, i butikker, på kjøpesentre og i taxi.

– Folk må få munnbindet tilbake i vesken og i jakken, sa han.

Dagen før Oslos nye munnbind-råd gikk kommuneoverlegen i Nesodden ut med en sterk oppfordring til innbyggerne om å bruke munnbind. Hun minner også om at man skal unngå å håndhilse og å klemme, og holde hendene rene.

De siste ukene har covid-19-smitten økt på Nesodden. De siste dagene har økningen vært sterk, står det på kommunens nettsider.

På med munnbindet igjen, oppfordrer Raymond Johansen. Kommunene rundt Oslo vurderer hva slags råd de skal komme med.

Kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke, sier de ikke var informert om at Oslo kommune ville gå ut med dette rådet.

– Derfor har ikke kommunen hatt mulighet til å vurdere dette, sier han. Bjerke sier de vil drøfte om dette tiltaket skal etableres i regionen vest for Oslo – Bærum, Asker, Lier og Drammen.

– Asker kommune mener at råd og tiltak bør samordnes i regionen og være likelydende, slik at innbyggere kan følge disse uavhengig av kommunegrenser, påpeker han.

– Tiltak bør virke sammen, forsterke hverandre og redusere mobilitet mellom kommuner.

Ifølge Bærum kommunes kommunikasjonssjef Lisa Bang er det ikke er avklart om Bærum følger etter Oslo. Kommuneoverlegene vurderer saken, og de regner med en konklusjon i morgen.

I Nordre Follo sør for Oslo vurderer ikke kommunelegen å gi råd om nye tiltak nå. Rådene som gjelder, kom 5. november. Her står det at man skal «vurdere bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand i det offentlige rom.» Det anbefales også redusere antallet nærkontakter.

På Øvre Romerike kom oppfordringen for tre uker siden

Kommunene i Gardermoregionen var tidlig ute. De oppfordret for snart tre uker siden folk om å bruke munnbind i butikker og på offentlig transport.

Det gjelder kommunene Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll, Hurdal og Gjerdrum.

10. november gikk kommunelegene i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen sammen om å anbefale bruk av munnbind innendørs på offentlig sted hvis meteren ikke kan holdes.

Å bruke munnbind er ikke en nasjonal anbefaling. Kommuner med høyt smittepress kan innføre anbefaling om munnbind som ett av tiltakene for å få ned smitten, heter det i smittevernrådene på helsenorge.no.