Nye hus skal tette strømtap for 5 milliarder

Strøm for fem milliarder kroner sløses årlig vekk som varmetap ved ventilasjon i private boliger, fastslår Norges byggforskningsinstitutt. Nå skjerpes kravene til nye boliger.

Fyrer for kråkene. Norges vel to millioner boliger sløser vekk energien tilsvarende tyve Altakraftverk. Årlig forsvinner opptil 11 TWh/år som varmetap via ventilasjonen. Det utgjør 4,8 prosent av hele energiforbruket i Norge, fastslår Norges byggforskningsinstitutt. Med en pris på 50 øre pr. kilowatt betyr dette ca. fem milliarder kroner hvert år, ifølge Byggforsk.Rapporten "Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning" bygger på et toårig prosjekt, basert på blant annet spørreundersøkelser og laboratoriemålinger.— Rapporten konkluderer med at opp til 70 prosent av ventilasjonsvarmetapet kan spares med balansert ventilasjon og gode varmegjenvinnere i alle boliger, sier dr.ing. Peter Schild i Byggforsk.

Inneklima

Boliger står for 19 prosent av energiforbruket i OECD land. Energitap via ventilasjon tilsvarer åtte prosent av det samlede energiforbruket innen disse industrilandene, ifølge Byggforsk.- Minst like viktig som energisparing, er et sunt innemiljø. Vi tilbringer mye tid hjemme, så inneklima er viktig for folkets helse, sier Schild.Luften blir bedre når man får bedre luftutskiftning ved større luftgjennomstrømning i boligen. Bedre fordelingen luft er også positivt.I dag er ca. halvparten av nye eneboliger i Norge utstyrt med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Byggforsk erfarer at nye boliger ofte bygges med ventilasjon uten noen form for varmegjenvinning og balansert ventilasjon.

Nye forskrifter

Et fersk EU - direktiv om bygningers energibruk vil bli implementert i norsk lov, trolig fra neste år. EU innfører krav om nye energisertifikat som skal avsløre hvor energieffektiv boligen din er. Direktivet om bygningers energibruk medfører skjerpede byggeforskrifter i Norge.- Vi bør få frem gode løsninger som reduserer energiforbruket. Nå jobber vi med Kommunaldepartementet for å lage nye byggeforskrifter, sier statssekretær Brit Skjelbred i Olje- og Energidepartementet.Overfor Aftenposten bekrefter Kommunaldepartementet at endringene i byggeforskriftene bl.a. baseres på EU - direktivet:- Og det vil innebære en viss skjerping av kravene til bygningers energibruk, sier rådgiver Knut F. Rasmussen.I dag plikter byggherre å overholde kravene til energibruk i bygg, som reguleres av en rekke regler. I dag er det tre ulike metoden man kan beregne energibruk i en bolig. EU - direktivet vil trolig føre til at Norge kun beholder energirammemetoden.Denne setter et krav til energibehov og isolasjon i gulv, tak, vegger og vindu. EU - direktivet som vil ta hensyn til klimatiske forskjeller, består av fire hovedelementer:

Felles metode for kalkulasjon av bygningers energibruk.Definerte nasjonale energikrav for både nye og gamle bygg som renoveres.Innføring av energisertifikat for nye og eksisterende bygg som viser hvor energieffektive de er.

Periodisk inspeksjon av klimaanlegg over 12 kW og fyringsanlegg over 20 kW med hensyn til energieffektivitet.

Direktivet inneholder også bestemmelser om oppdatering i henhold til teknologisk utvikling, bekrefter Rasmussen. - At det utvilsomt et stort potensial for å spare energi. Problemet er at utbyggerne tilbyr den billigste oppvarmingsmetoden som tilsvarer minimumskravene til ventilasjon, og ikke balansert ventilasjon, sier seniorrådgiver Anne Guri Selnes i Enova.Hun mener at stadig flere er interessert i bedre systemer fordi forbrukernes oppmerksom og kunnskap har økt.I dagens teknisk forskrift står det at huset skal oppnå visse energikrav og at byggverk skal utføres slik at det fremmer lav energi- og effektbehov som ikke overskrider fastsatte rammer.