Norge

- Drap bør ikke foreldes

Tore Sandberg ber Fritz Moen-utvalget foreslå å fjerne regelen om at drap blir foreldet etter 25 år.

Tore Sandberg stiller spørsmål ved om dagens foreldelsesfrist for drap er i samsvar med folks rettsoppfatning.
 • Forf>
 • <forf>kjetil Kolsrud <

I løpet av noen uker vil granskningen av justismordene mot Fritz Moen være klar. En av de personene granskerne har snakket med, er privatetterforsker Tore Sandberg. Han leverte da en liste med forslag til lovendringer, basert på sine erfaringer. Ett av forslagene er at man ikke lenger skal la drapssaker bli foreldet.I dag blir drap strafferettslig foreldet når det er gått 25 år siden forbrytelsen.

Går fri.

— Fra 1990-tallet har flere eldre drapssaker i Norge blitt gjenopptatt. I 1994 ble Per Liland frifunnet for øksedrapene i Fredrikstad. I 2004 ble Fritz Moen frifunnet for drapet på Sigrid Heggheim og i 2006 for drapet på Torunn Finstad, sier Sandberg, og peker på at alle frifinnelsene kom etter at forbrytelsene var blitt foreldet.- I alle disse sakene har jeg fått henvendelser om mistanke mot navngitte personer. Disse gjenopptatte eldre sakene innebærer at den virkelige gjerningsmann fortsatt kan gå fri, om vedkommende ikke selv er avgått ved døden. Dette reiser etter min oppfatning spørsmål om dagens foreldelsesfrist for drap er i samsvar med folks rettsoppfatning, sier Sandberg.

Helt enig.

Spørsmålet om foreldelse av drap var for få år siden oppe til behandling i Regjeringen og i Stortinget i forbindelse med revisjonen av straffeloven. Samtlige partier unntatt Fremskrittspartiet stemte da for å beholde dagens frist på 25 år.- Jeg er helt enig med Sandberg i at denne foreldelsen bør fjernes. Når neste del av straffeloven kommer til behandling neste år, kommer vi derfor til å fremme et lovforslag om at forbrytelser som kan gi lovens strengeste straff aldri blir foreldet, sier stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp).

Sier nei.

Advokat Cato Schiøtz, som selv deltok i arbeidet med å få frifunnet Per Liland, er ikke enig.- Man kan godt diskutere om 25 år er for kort, men et system helt uten begrensninger har jeg ikke sansen for. Er det gått 40 år siden forbrytelsen ble begått, så er det meningsløst å straffe. Det kan heller ikke være slik at det gjelder egne regler for saker som er blitt gjenopptatt, sier Schiøtz, som leder Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.Regjeringen har nylig foreslått å fjerne foreldelsesfristen for krigsforbrytelser. Dette har alle partier og instanser vært enige i.- Krigsforbrytelser stiller i en helt annen kategori. De har et omfang av internasjonal karakter, og er langt mer alvorlige, sier Schiøtz.{lt}/vigfo{gt}{lt}/vigaf{gt}

Per Liland. Frifunnet etter foreldelsesfristen.
Fritz Moen. Frifunnet etter foreldelsesfristen.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  En 90 minutters kraftanstrengelse

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5