Norge

Nå kan det du forteller flyselskapet havne hos politiet

Regjeringen vurderer å knytte Norge til EUs ordning med å samle inn og dele personopplysninger om flypassasjerer. Dette er et ledd i kampen mot terror i kjølvannet av hendelsene i Paris i november.

Politiet i Europa skal samleinn mer informasjon om blant annet flypassasjerer og dele den med flere, dersom EU sier ja. Norge vurderer å bli med på dette. Foto: Halvor Solhjem Njerve

 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask

Justisminister Anders Anundsen (FrP) var mandag med på EUs uformelle justisministermøte i Nederland der grensekontroll og tiltak mot terror var de to dominerende temaene.

I kjølvannet av terrorangrepene i Paris i november er det avdekket svikt i rutinene for å samle inn og dele etterretningsopplysninger mellom ulike lan.

Anundsen sier til Aftenposten at i kjølvannet av Paris-terroren har man sett at opplysninger om de som sto bak terroren ikke ble delt med berørte myndigheter i ulike land. Behovet for en bedre koordinering på europeisk nivå er det bred enighet om.

Informasjon om flypassasjerer

Et konkret eksempel er innsamling og deling av informasjoner om flypassasjerer, såkalt PNR (passenger name record).

Reguleringen av dette stanset opp i Europaparlamentet, men etter Paris-terroren er denne saken nå aktuell. EU ønsker nå avtaler om å utveksle informasjon mellom EU og tredjeland, slik man alt har med for eksempel USA og Canada, men også utveksle data om passasjerer i EU.

Nytt anti-terrorsenter:

Les også

EU frykter mer IS-terror i Europa

Det EU nå har på bordet er at det skal finnes en nasjonal myndighet som har dette ansvaret for å samle inn opplysninger som kan brukes til å identifisere og gripe inn overfor terrormistenkte og folk en mener kan stå bak alvorlige forbrytelser. I tillegg at dette også er opplysninger som er tilgjengelig elektronisk.

Les også denne saken:

Les også

Saudi-Arabia kupper FNs arbeid mot terror

— Norge må vurdere om vi skal slutte oss til et felles europeisk system. Her er det blant annet viktige personvernsspørsmål. Det må først vurderes av Regjeringen og behandles i Stortinget, understreker justisministeren.

Schengen under press

Et annet tungt tema som nå opptar justisministerne i EU er Schengen-samarbeidet, ikke minst hvordan EUs yttergrense skal sikres.

— Det var en tydelig holdning blant alle justisministrene at den situasjonen vi nå har og har hatt en tid, ikke er holdbar. Jeg var blant dem som på møtet var helt klar på at dersom man ikke får kontroll med yttergrensene truer dette hele samarbeidet om det grenseløse Europa, sier Anundsen som viser til at flere land truer med å gjeninnføre grensekontroll mellom EU-stater.

Det er nå flere land som har innført dette midlertidig frem til mai, men truer med å forlenge det i to år.

EU sliter påmange fronter:

Les også

Dette er Europas skrekkscenario

Tvinge land til å vokte grensene

En styrking av yttergrensene vil koste penger. EU-kommisjonen har foreslått at EU kan overta kontrollen av yttergrensene for de landene som ikke klarer dette. Dette gjennom å opprette en grense— og kystvakttjeneste som kan overta bevoktningen av yttergrensen. Dette har skapt en debatt i forhold til suverenitet. Anundsen forteller at under møtet la Norge frem forslag om et kompromiss som sier at for de landene som ikke klarer å vokte yttergrensen og som ikke vil ha denne hjelpen, får valget mellom å ta imot hjelp, eller akseptere suspensjon fra Schengen-samarbeidet. I praksis betyr det at de ikke lenger vil være en del av EUs passfrie område før de igjen får kontroll over yttergrensene.

— Det er opplagt at dette kommer til å kreve økte ressurser til denne tjenesten, men det er helt avgjørende om Schengen-avtalen skal reddes, sier justisministeren.

Er Angela Merkels flyktningpolitikk i ferd med å koste henne jobben? I denne ukens verden-podkast snakker vi om hvordan Tysklands sterke leder snart står helt alene i sin tilnærming til flyktningkrisen. Du kan lytte til den i spilleren under eller påSoundCloud, iItuneseller fra vårRSS-strøm.

 1. Les også

  Anundsen har valgt mindre åpenhet, men han kunne valgt mer | Henrik Litleré Bentsen

 2. Les også

  PST ville selv bestemme når de skulle følge loven om mobilovervåking

 3. Les også

  Vurderer å finansiere flyktninger med skatt på bensin

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Anundsen ber EU-kommisjonen om å få forlenge grensekontrollen til Norge

 2. VERDEN
  Publisert:

  Nå skal også norske pass sjekkes grundig på grensen. Her er tiltakene som skal gjøre Europa tryggere.

 3. A-MAGASINET
  Publisert:

  I passkontrollen på Gardermoen er det ikke lenger bare grensepolitiet som vet at du har landet

 4. VERDEN
  Publisert:

  EU-kommisjonen ber Norge fase ut grensekontroll

 5. VERDEN
  Publisert:

  Da EU stengte yttergrensen, skulle de indre grensene bygges ned. Men det skjer ikke.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Er passfriheten i Norden truet? | Sonja Mandt og Michael Tetzschner