Det går tregt med å gi eldre over 75 år en fjerde dose koronavaksine

FHI vurderer fortsatt når de vil innkalle personer mellom 65 og 74 år til koronavaksinering med fjerde dose. De som er yngre enn 65 og ikke i en risikogruppe, får neppe tilbud nå.

Nye «variantvaksiner» kommer i høst. FHI vurderer nå når aldersgruppen 65–74 år skal få en fjerde oppfriskningsdose.

– Vaksinering med fjerde dose mot covid-19 er ikke kommet så langt som vi skulle ønske, sier assisterende direktør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

  • 17 prosent over 75 år er vaksinert med dose nummer 4 nå. Det er 450.000 personer i denne befolkningsgruppen.
  • Blant dem over 80 år er 21 prosent vaksinert.

Bukholm sier de ikke vet hvorfor det går langsomt, men han regner med at det har med ferietiden å gjøre.

– De som er aktuelle for vaksinering, har ikke veldig fokus på det nå – og i kommunene er aktiviteten preget av ferie, sier han.

De to siste ukene har imidlertid vaksineringen tatt seg opp: 20.000 har fått vaksine hver uke.

Noen kommuner begynte også å gå tomme for vaksiner. Men i uke 29 ble 250.000 doser sendt ut fra lagrene. Det var da 300 kommuner som mente de hadde behov for flere.

Vaksinene kan ikke oppbevares lenge i kommunene, men totalt sett er det ikke noe mangel på vaksiner i Norge nå.

Tilbud ned til 65 år

– Blir de eldre over 75 innkalt til vaksinering, eller må de selv ta kontakt?

– Det varierer nok. Men vi håper at kommunene innkaller, sier Bukholm.

I den overordnede strategien for vaksinering til høsten har FHI anbefalt at det gis et tilbud til alle over 65 år og personer i medisinske risikogrupper mellom 18 og 64 år.

– Men tidspunktet for når det er riktig å innkalle resten av gruppen over 65 år og risikogruppene mellom 18 og 64 år, er fortsatt under vurdering, forteller Bukholm.

– Det avhenger blant annet av hvordan smittesituasjonen utvikler seg og av tilgang på nye vaksinetyper. Vi kan vente til september eller oktober, eller vi kan starte tidligere, etter at de over 75 er godt ivaretatt med vaksinering.

Han sier det finnes argumenter både for å starte tidligere og å avvente.

Nye «variantvaksiner» kommer

De første forsendelsene av såkalte «variantvaksiner» ventes å komme i september.

– Vi vet ikke om de er mye bedre enn vaksinene vi har nå. Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt at det er liten grunn til å vente på dem når det gjelder å beskytte de mest utsatte mot alvorlig sykdom, påpeker han.

De nye vaksinene fra Pfizer og Moderna er rettet både mot det opprinnelige Wuhan-viruset og mot omikronvariantene.

Senere på høsten kan det komme ytterligere vaksinetyper.

Men det er foreløpig lite data som beskriver hvor godt disse vaksinetypene beskytter mot smitte og sykdom, ifølge Bukholm.

Neppe tilbud om fjerde dose for 60–65 åringer

Nylig kunngjorde EUs legemiddelbyrå (EMA) at alle over 60 år og folk i utsatte grupper bør få tilbud om en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Men Bukhom tror ikke man vil gi tilbud ned til 60 år i Norge:

– De ulike landene må tilpasse dette til epidemisituasjonen i eget land, sier han.

– Vi ser at frekvensen av covid-19-innleggelser på sykehus øker noe for vaksinerte med tre doser i gruppen over 75 år. For dem mellom 65 og 74 ser vi ikke en tilsvarende økning foreløpig, sier Bukholm.

Men han påpeker at det begynner å bli lenge siden tredje dose for mange, så det er grunn til å følge opp med fjerde dose også for denne gruppen.

– Når det gjelder personer utenfor risikogruppene mellom 50 og 65 år, ser vi ingen tegn til økt risiko for alvorlig sykdom, fastslår han.

– Hva med dem som har hatt en infeksjon i det siste – skal de også vaksinere seg?

– Hvis man vet at man har hatt en covid-19-infeksjon, bør man utsette vaksineringen til det har gått tre-fire måneder. Men mange vet ikke om de har hatt covid. Det er ikke farlig å vaksinere seg selv om det har gått kortere tid, sier Bukholm.

Venter ny smittebølge sent i høst eller i vinter

Toppen på sommerbølgen kom i begynnelsen av juli. De siste tre ukene har det gått jevnt nedover med koronasmitte, viser de ulike målemetodene FHI har.

– Det er mulig vi får en liten oppsving når folk kommer tilbake på arbeidsplassene, hverdagen blir mer normal og folk begynner å ta buss, tog og T-bane. Men vi venter uavhengig av dette en sen høstbølge – eller en vinterbølge senere på året eller rundt årsskiftet, sier Bukholm.

Det er BA. 5-varianten av omikron som dominerer i Norge.

For tiden er det en variant som sprer seg raskt i India, BA. 2.75, men den er ikke er registrert i Norge ennå.

Det er foreløpig ikke tegn som tyder på at den gir mer alvorlig sykdom eller er mer smittsom enn den varianten som dominerer nå.