Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett reduserer straffen for flere av medlemmene i Gjermund Cappelens hasjnettverk. Grunn: Retten fant det ikke bevist at ligaen hadde smuglet inn nær 1,4 tonn hasj.

Siden 9. januar har hasjsmugleren Gjermund Cappelen og eks-politimannen Eirik Jensen sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett. Nå har det falt dom i Borgarting  lagmannsrett over fem medlemmer av Cappelens hasjnettverk i Norge.

Fem menn satt på tiltalebenken i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

I Asker og Bærum tingretts dom i november 2015 ble de fem tilsammen dømt til ubetinget fengsel i 58 år og seks måneder.

Resultatet for samtlige tiltale etter ankebehandlingen i Borgarting er redusert straff. Retten har lagt vekt på at det ikke er bevist så stort omfang av hasjsmugling og -salg som det Asker og Bærum tingrett la til grunn.

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir varsler nå at hun vil vurdere å anke straffeutmålingen.

Straffen for en av de tiltalte som hadde medvirket til oppbevaring og salg av 1063 kilo hasj og begått grovt heleri av drøyt 2 millioner kroner i utbytte fra narkotikavirksomhet, ble satt til fengsel i 14 år og seks måneder.

Forsvarer: - Et hyggelig resultat

I tingretten var straffen 16 år fengsel for den 65 år gamle mannen som i media gjerne er blitt omtalt som «brusselgeren».

– Ut fra at aktors påstand om18 års fengsel, må dette sies å være et hyggelig resultat for min klient, sier forsvarer Erling Olav Lyngtveit i en kommentar til dommen.

Han konstaterer også at inndragningsbeløpet for klienten ligger en million kroner lavere enn det som var påtalemyndighetens påstand.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett blir «brusselgeren» omtalt som «sentral, uten å være hovedmann».

«Han har stort sett handlet etter beskjed fra Cappelen», heter det i dommen.

Inndrar millioner som er tjent på narkotika

Retten har inndratt 1,6 millioner kroner i kontanter og penger på sparekonto fra mannen som var en av Cappelens nærmeste og mest betrodde medarbeidere.

En 53 år gammel mann som hadde hatt befatning med 872 kilo hasj, ble dømt til 11 år fengsel. Dette er to år kortere enn dommen var i tingretten. For denne tiltalte, som har blitt referert til som «rørleggeren», har retten inndratt 2,2 millioner kroner.

Gikk fra 15 år til 11 og et halvt år i fengsel

En tredje tiltalt ble dømt til 11 år og 6 måneder fengsel for befatning med 761 kilo hasj og grovt heleri av nesten 2,4 millioner kroner. Den 53 år gamle mannen, som er blitt kalt «helsearbeideren», ble i tingretten dømt til 15 års fengsel.

Lagmannsretten har også inndratt 2,4 millioner kroner som retten anser er utbytte av den kriminelle virksomheten.

Tre dømt etter mafiaparagrafen

Disse tre tiltalte mennene ble domfelt for å ha vært medlemmer av en organisert kriminell gruppe, etter straffelovens paragraf 60 - den såkalte mafiaparagrafen.

To andre tiltalte, som hadde kjøpt henholdsvis 70 kilo og 150 kilo hasj av den kriminelle gruppen, men uten å være medlemmer av gruppen, ble dømt til henholdsvis fire år og seks måneder fengsel og syv år og seks måneder fengsel.

Får fradrag for uklarheter i narkotikaregnskapet

For alle de tiltalte har retten kommet til at det hersker usikkerhet rundt kvantumet innsmuglet og omsatt hasj, og det blir pekt på faren for unøyaktigheter og dobbelttelling i narkotikaregnskapene som er funnet.

«Disse usikkerhetsfaktorene tilsier samlet sett at det i lys av det strafferettslige beviskravet bør gjøres et vesentlig fradrag i den totale mengden på 1 389 kilo hasj», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten vurderer anke av straffeutmålingen

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir omtaler dommen som grundig og konstaterer at straffeutmålingene ligger lavere enn det som var hennes påstand i retten.

– Retten synes å ha tatt hensyn til selve beviskravet rundt kvantumet, og opererer i tillegg med en sikkerhetsmargin for å beregne mengden hasj. Vi vil nå vurdere om straffeutmålingen skal ankes, sier hun.

Olsen Karlsdottir opplyser at hun etter hvert vil lage en innstilling om dette for Riksadvokaten.

Gjermund Cappelen erkjente straffskyld da det samme sakskomplekset gikk i Asker og Bærum tingrett. Han har anket dommen derfra, og har siden 9. januar sittet tiltalt i narko- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Cappelen får dermed sin straffeutmålingen som en samledom for begge sakene i Oslo tingrett i løpet av dette året.