Norge

Forskernes innvendinger førte til endringer på de nye 200-lappene

En sild svømmer aldri alene. Det fikk Norges Bank til å revurdere utseendet på de nye 200-lappene som ble satt i sirkulasjon i dag.

Slik blir de nye 200-sedlene som ble tatt i bruk tirsdag 30. mai.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

I det opprinnelige designforslaget fra The Metric System og Terje Tønnessen tronet forparten av en stor torsk og en enslig sild på den nye seddelen.

Men det er det nå blitt endringer på etter at forskere ved Havforskningsinstituttet fikk komme med sine faglige innspill.

– Vi fikk se en del utkast til sedler og ga tilbakemeldinger på dem. Forandringen fra en til tre sild er ett av resultatene av tilbakemeldingene våre, sier havforsker Harald Gjøsæter til Havforskningsinstituttets egne nettsider.

Slik så det opprinnelige seddelforslaget fra The Metric System og Terje Tønnessen ut.

Ledelsen i Norges Bank bekrefter at de ble informert om det vitenskapelige faktum at silda aldri svømmer alene. Den er nemlig en utpreget stimfisk. Den opererer i et fellesskap med svært mange andre individer, og slipper på den måten unna med å bruke mindre krefter på å svømme.

– Det er riktig at vi justerte det opprinnelige forslaget slik at det isteden ble tre sild på 200-lappen, sier kommunikasjonssjef Andreas Andersen i Norges Bank.

Lundefugl og ankerkjetting

En liten lundefugl med innlagt vannmerke, som er øverst i høyre hjørne på alle de nye sedlene som har marint tema, er også et nytt innslag.

Den nye hundrelappen kom også i sirkulasjon tirsdag 30. mai. Den har tema «Havet som bringer oss ut i verden» og har tegning Gokstadskipet fra vikingetiden og den norsktegnede baugen «X-bow», utviklet av sunnmørsbedriften Ulstein Design & Solutions AS.

På samme måte er deler av en ankerkjetting lagt inn som et element på høyre side i hele den nye seddelserien.

Kommer i 2018 og 2019

De andre sedlene, i valør av 50, 500 og 1000 kroner er ventet i 2018 og 2019.

Havforskningsinstituttet er en av mange faginstitusjoner som har bidratt i Norges Banks arbeid med de nye sedlene.

Hovedmotivet på 50-kroneseddelen tar utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune. Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er det vestligste punktet i landet. Seddelen kommer i fjerde kvartal i 2018.
Hovedmotivet på 500-kroneseddelen er redningsskøyten RS 14 «Stavanger», designet av Norges mest kjente båtbygger og konstruktør Colin Archer. Seddelen er planlagt utgitt i fjerde kvartal av 2018.
Hovedmotivet på 1000-kroneseddelen er en bølge på åpent hav. Den kommer på slutten av 2019.
  • Les også: Norges Bank bruker 20 millioner kroner på å reklamere for de nye sedlene

Les mer om

  1. Norges Bank
  2. Oljepenger
  3. Fiskeri
  4. Havforskningsinstituttet