Trakk utlysningen i Høyesterett: Assisterende direktør eneste kvalifiserte søker – fikk ikke toppjobben

For første gang på 23 år var direktørstillingen i Norges øverste domstol utlyst. Assisterende direktør søkte jobben. Høyesterett trakk utlysningen.

Elin Holmedal (45) t.v. har siden 2014 vært assisterende direktør i Høyesterett. Hun søkte det ledige embetet med frist den 18. april. Her sammen med PST-sjef Benedicte Bjørnland i mai 2016.

I år fyller nåværende direktør i Høyesterett Gunnar Bergby 70 år. Dermed har han nådd den øverste aldersgrensen for embetet han har hatt siden før OL på Lillehammer i 1994.

Tidligere i vår ble direktørjobben derfor utlyst fra den 1. september i år. Søknadsfristen gikk ut den 18. april.

Men som Aftenposten fortalte tirsdag, har Høyesterett trukket utlysningen.

I stedet ba justitiarius Toril Marie Øie direktør Bergby om å fortsette i jobben to ekstra år utover normal aldersgrense, noe han takket ja til.

Som leder av administrasjonen er direktøren i Høyesterett svært sentral internt i domstolen.

For justitiarius Toril Marie Øie, som leder Høyesterett, er direktøren viktig for at domstolen skal være effektiv. De to samarbeider tett og nært på alle områder.

Gunnar Bergby har vært direktør i Høyesterett i 23 år og skulle egentlig søke avskjed i år. Først utlyste Høyesterett stillingen som hans etterfølger, men nå ønsker justitiarius at han fortsetter.

Kun én kvalifisert søker til jobben

Nå kan Aftenposten avsløre at det kun var én kvalifisert kandidat blant de fire som søkte på jobben.

Kandidaten var Elin Holmedal (45) som har vært assisterende direktør under Bergby siden august 2014.

Holmedal var advokat hos Regjeringsadvokaten i ni år og lagdommer i Borgarting fra 2009 til 2014.

– Jeg har ikke sett søkerlisten og jeg har heller ingen kommentarer, sier Holmedal til Aftenposten på spørsmål om hva hun tenker om at hun var eneste kvalifiserte søker.

De tre andre som søkte var Mohammed Ahmed Mohammed (61), engelsklærer fra Porsanger, Rolf Martin Jahren (45), administrasjonsdirektør fra Oppegård og Thorbjørn Gaarder (61), chief credit officer fra Oslo.

– Bergbys lange erfaring gjør ham til en svært god rådgiver for meg, sier Toril Marie Øie, som i 2016 ble utnevnt (bildet) til ny justitiarius i Norges øverste domstol, Høyesterett. For justitiarius er samarbeidet med direktøren svært viktig.

Høyesterett vil ikke kommentere søkerlisten

Hverken direktør Bergby eller justitiarius Øie ønsker å kommentere saken.

«Jeg finner det ikke riktig å kommentere søkerlisten nærmere i og med at ledigheten i stillingen av andre grunner, og før søknadsfristen var utløpt, ble trukket tilbake. Justitiarius er kjent med denne meldingen og har intet å tilføye», skriver Bergby i en tekstmelding til Aftenposten.

Både Bergby og justitiarius Øie har tidligere avvist at tilbaketrekkingen skyldes at søkerlisten var for dårlig eller ikke inneholdt de personene justitiarius Øie ønsket seg.

Direktør i domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, vil ikke kommentere søkerlisten og viser til at Høyesterett tar seg av saken.

Høyesterett, som er Norges øverste domstol, ligger i Oslo sentrum rett ved regjeringskvartalet.

Ingen har oversikt over hvor ofte det skjer

Den alminnelige aldersgrensen for offentlige tjenestemenn er 70 år. Men hvis departementet godkjenner det kan en embetsmann, som er oppnevnt av Kongen i statsråd, fortsette i stillingen utover aldersgrensen.

Ingen kjenner til hvor ofte eller sjeldent det skjer. Arbeids- og sosialdepartementet, som forvalter aldersgrenseloven, sier de ikke har tall på hvor ofte offentlige embetsmenn oppnevnt av Kongen i statsråd har fått en slik godkjennelse de siste ti årene.

Heller ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som tidligere forvaltet denne loven, har tall som gir noen slik oversikt.

Aftenposten har vært i kontakt med flere fagmiljøer innen arbeidsrett som hjelper en rekke selskaper og offentlige virksomheter med arbeidsrettslige spørsmål. Ingen ønsker å kommentere saken.