Hanssen: - Det er en alvorlig situasjon

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen holdt i ettermiddag pressekonferanse om svineinfluensaen.
  • Norge forbereder seg på en pandemi, sa helseministeren på en pressekonferanse mandag. Beregninger tilsier at 13.000 nordmenn i verste fall kan dø av viruset.

Siste: Helseministeren sier:

Se også: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet holdt i ettermiddag en felles pressekonferanse om svineinfluensaviruset. — Det er en alvorlig situasjon, fordi det ser ut som at viruset smitter mellom mennesker. Vi forbereder oss på en pandemi, og finner frem våre beredskapsplaner, sa Hanssen. Om viruset utvikler seg til en global pandemi, antar helsemyndighetene at en tredel av den norske befolkningen kan bli syke i «en tidlig fase» av utbruddet. Opptil 13.000 kan dø.

- En pandemi kan ikke stanses

Den springende faktoren for hvor omfattende spredningen vil bli, er hvor lett viruset smitter mellom mennesker. - Dersom det dreier seg om et influensavirus som smitter lett mellom mennesker, så vil det ikke kunne stanses, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen på dagens pressekonferanse. På grunnlag av tall fra Spanskesyken, som tok 25 millioner liv verden over mellom 1917 og 1920, har norske myndigheter beregnet omfanget av en verst tenkelig situasjon. - Dette kan bli alt fra en tilleggsinfluensa, en sommerinfluensa, eller 500.000 nordmenn kan bli syke. Det vil innebære 13.000 ekstra dødsfall, ifølge beregningene. Det er da tatt hensyn til at vi har en bedre evne til å behandle pasienter i dag enn under spanskesyken, sa Larsen.

- Godt forberedt

Helseministeren mener at det norske helsevesenet er så godt forberedt som mulig på en eventuelt pandemi. - Vi har planlagt lenge for en pandemi, og vi har et planverk som vi nå tar frem, sa Hanssen. Helseministeren har bedt det norske helsevesenet gjennomgå sine beredskapsrutiner. «Statlige veiledere» vil bli sendt til alle kommuner. Departementet pålegger leger og annet helsepersonell å melde fra om mistenkte tilfeller. Norge har en avtale med en av verdens største vaksineprodusenter om prioritert vaksinetilgang. Problemet er at det kan ta opptil et halvt år før en effektiv vaksine er på plass. Frem til den er klar, kan bare vanlige influensavaksiner hjelpe. - Vi har Tamiflu til omlag en tredel av befolkningen. Dette er så mange som antas å bli syk i en tidlig fase, sa Hanssen. Se også:

EU-kommisær fraråder reiser

Virusets raske spredning mellom mennesker bidrar til frykten for at den globale influensapandemi som eksperter lenge har ventet på, nå kan ha inntruffet. - Vi har lenge trodd at fugleinfuensaen ville bli den store pandemien. Akkurat i dag ser det ikke sånn ut, sa helsedirektør Bjørn Inge Larsen i Helsedirektoratet. EUs helsekommisær, Androulla Vassiliou, gikk mandag så langt som personlig å advare europeere mot unødvendige reiser til Mexico og USA. - Personlig ville jeg forsøkt å unngå unødvendige reiser til de verst rammede områdene for å minimere den personlige risikoen og redusere faren for å spre infeksjonen til andre, sa Vassiliou.

UD endrer ikke råd

Norsk UD fraråder foreløpig ikke norske borgere å reise til Mexico eller USA, til tross for advarselen fra EU. Situasjonen vurderes fortløpende, opplyser UD til Aftenposten.no. - Vi forholder oss til Folkehelseinstituttet og de anbefalinger de gir oss. De er i løpende kontakt med verdens helseorganisasjon som overvåker situasjonen internasjonalt, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svenungsen i utenriksdepartementet til Aftenposten.no. Ifølge overlege Bjørn Gunnar Iversen i Folkehelseinstituttet har EU foreløpig ikke gitt noen formell frarådning mot reiser til de rammede områdene. Slik han forstår det, vil dette bli vurdert senere mandag. Siste nytt om norske myndigheters vurderinger finner man på utenriksdepartementets landsider.

Tilfeller av svineinfluensa

Rosa markører: mulige tilfeller. Lilla markører: bekreftede tilfeller. Markører uten svart prikk: dødsfall. Kart og innhold er hentet fra ekstern kilde, se full versjon her. Aftenposten tar ikke ansvar for innholdet på eksterne nettsteder.