Norge

Økonomiske problemer etter jul

To av fire unge sliter økonomisk etter julens kjøpefest.

  • Forf>
  • <forf>guri Merete Smenes Svein E. Furulund (foto) <

Selv om julen er over sitter merkene etter julens store kjøpefest fremdeles igjen. En undersøkelse utført av Nordea viser nemlig at 50 prosent av unge mellom 16 til 25 år forventer økonomiske problemer etter jul.— Tallene Nordea sitter på viser at to av fire unge vil slite i ulik grad med økonomien etter jul. Én av fire unge vil også få store problemer med økonomien, forteller forbrukerøkonom, Liv Irene Haug i Nordea. Ifølge Haug er tallene oppsiktsvekkende, men ikke uventede. - Jeg tror en av grunnene til at så mange unge sliter økonomisk etter jul har sammenheng med at de føler et større press i julen. De sitter med studielån og en liten bijobb, noe som tærer på lommeboken. 50 prosent sier de aldri sliter økonomisk etter jul, men samtidig forventer 50 prosent å få problem med økonomien. Dette er svært alarmerende, påpeker Haug.

Ikke forbauset.

Underdirektør i Forbrukerrådet Lasse Billington forteller til Aftenposten at han ikke er forbauset over at flere unge har latt seg rive med i kjøpefesten. Han påpeker at unge i større grad enn andre føler kjøpepresset, og at de ikke er vant til å tenke fremover. -- Mange har nok handlet over evne og kjøpt julegaver på kreditt. Grunnen til at unge sliter er fordi de fleste er studenter som ikke har fast inntekt, og de bruker mer enn hva de får inn på gaver til familie og venner. Den andre grunnen er at unge ikke har like lang trening i å være forbrukere. Det positive ved dette er at de erfaringer de nå gjør vil gjøre dem til bedre forbrukere og dermed være en god lærdom, påpeker Billington.Informasjonsdirektør i DNB NOR Aud-Helen Rasmussen synes heller ikke det er overraskende at unge får problemer med økonomien etter jul, men hun tror få vil ha problemer med å nedbetale gjelden. - I den alderen har mange mor og fars beskyttende økonomiske vinge rundt seg, og de færreste vil trolig slite med dette i tiden fremover.

Problemene avtar.

Samtidig som de unge forventer å slite økonomisk viser undersøkelsen, som er foretatt blant 985 mennesker fra 16 år og oppover, at de økonomiske problemene avtar med alderen. Hele 84 prosent av dem over 68 år sier at de aldri har hatt problemer med økonomien etter jul. Grunnen til dette kan ifølge Billington være at eldre har bedre kontroll over pengebruken, noe som skyldes erfaring og stabil økonomi. Haug mener også at en av grunnene til at eldre har færre økonomiske problemer etter jul henger sammen med at de planlegger julen bedre.- De gjør det enklere ved å gi penger eller gavekort til barnebarna, og har dermed mer kontroll over økonomien. Eldre er rett og slett mer klar over at julen kommer hvert år, og setter av penger til det, sier forbrukerøkonomen.Ifølge Billington er dårlig planlegging en av grunnene til at folk har det trangt etter jul. - Det er viktig å ha et edruelig forhold til pengene sine. Det er kjedelig å måtte nedbetale lån du har pådratt deg i julen langt ut i sommermånedene.Selv om de unge sliter økonomisk forventer faktisk de aller færreste av oss å få problemer med økonomien etter jul. 85 prosent sier at de aldri eller sjeldent har problemer med økonomien etter den hektiske julemåneden. Samtidig opplyser 13 prosent at de av og til, eller alltid har problemer med økonomien etter jul

Osloborgere sliter mest.

I desember skrev Aftenposten at vi handlet for 44,4 milliarder kroner i løpet av julemåneden, noe som tilsvarte en økning på 60 prosent i løpet av fem år. Ifølge tall fra SSB handler vi for over 40 prosent mer i desember enn ellers i året. I 2007 brukte hver av oss 9477 kroner i desember, mens vi i samme måned i 2002 brukte 6130 kroner. Det ble samtidig konkludert med at det er osloborgere som bruker mest penger på julehandelen, og at de i snitt handler julemat og pakker for 11.493 kroner. Samtidig som osloborgere bruker mest på julehandelen er det også i Oslo at folk forventer å få størst problemer med økonomien etter jul.Nærmere 20 prosent i Oslo opplyser at de har problemer med økonomien etter jul, noe Haug mener kan ha sammenheng med de høye forventningene til høytiden. - Forventningene til julen kan ha påvirket dem til å tro at de vil slite med penger etter jul. Det at osloborgere bruker mer kreditt enn andre, kan også ha en sammenheng med at de er mer bekymret over økonomien etter jul. Økonomirådgiver, Jarle Teigøy, ved Sosialtjenesten Fyrstikktorget i Oslo har lang erfaring med konsekvensene ved å bruke penger over evne. - Har man råd til det, er det ikke noe problem å kjøpe julegaver på kreditt selv om dette selvfølgelig er svært kostbart, sa Teigøy til Aftenposten rett før jul.

Merker slunken lommebok

— Pengebeholdningen er helt klart litt tynnere enn vanlig, men det er ikke krise helt ennå, sier Lars Svendsen (28) til Aftenposten.

Svendsen forteller at han var klar over at det ville gå en del penger i julen, og han har derfor passet på å ikke bruke opp alt på julehandelen. - Regningene skal betales i januar også, så det er viktig å ha penger igjen til det. Det at det var halv skatt i desember hjalp jo også en del.På spørsmål om hvorfor han tror det er de unge som sliter mest etter julens kjøpefest svarer Svendsen at han ikke er overrasket over at de unge sliter etter julen.- Det er jo dem som har minst, påpeker han.Svendsens har ikke selv planlagt økonomien i forhold til julemåneden, men mener det kan være lurt å spare opp en bufferkonto frem til desember for å unngå problemer etter jul. - Budsjett er også en god idé, sier han.

Lars Svendsen merker godt at julen har medført store utgifter. Men det har ikke gått så mye at jeg ikke skal få betalt regningene mine, sier 28- åringen. Foto: SVEIN ERIK FURULUND