Eksklusiv kur mot pollenallergi

Vaksine i sprøyter eller tabletter på blå resept kan kurere pollenallergikere. Men bare noen få får tilbudet.

Rakler fulle av pollen som i disse dager sprer seg med vinden, får allergien til å blomstre.
  • May Britt Brøyn

Etter flere tiår med forskning på pollenallergi er den største nyvinningen på området nå tilgjengelig på blå resept: Tabletten som kan kurere deg for alltid mot allergiplagene. Men er du ikke allerede godt i gang med tablettvaksinen, vil du ikke ha glede av den denne sesongen.

Tablettvaksinen gjør deg ikke bedre enn sprøytevaksinen, som har vært i bruk i en årrekke. Men den kan likevel bli et mye mer attraktivt tilbud for alle dem som av en eller annen grunn kvier seg for å gå til legen for å få sprøyte med jevne mellomrom. For etter at vaksinetabletten hadde vært på markedet i et par-tre år, ble den i fjor høst tatt inn i ordningen med blå resept. Pasientene slipper dermed selv å måtte betale nærmere 35000 kroner for kuren.

Tre år.

I utgangspunktet er nemlig tablettene nesten tre ganger så dyre som sprøytevaksine. Men seksjonssjef Kristin Svanqvist i Statens legemiddelverk fremholder at det ikke vil koste samfunnet mer at de nå kan fås på blå resept – om man tar alle kostnader med i regnestykket. Både tabletter og sprøyter skal tas over en periode på tre år for å gi full effekt. Men mens tablettene kan tas hjemme, må sprøytene settes hos spesialist en gang i uken de første syv ukene, deretter på et vanlig legekontor hver åttende uke i tre år.

–Tar vi med disse utgiftene, reisekostnader og eventuelt fravær på jobb, har faktisk tablettene likevel en lavere samfunnskostnad enn sprøytevaksinen, sier Svanqvist.

Strenge krav.

Men uansett: Det er langt fra alle som får muligheten til å vaksinere seg. Refusjon gis kun til pasienter som har hatt påvist sterk pollenallergi i minst to år, og hvor annen behandling ikke har hatt effekt eller har gitt uakseptable bivirkninger. Den gjelder kun for allergi mot gresspollen. Så hvis du også er allergisk mot annen pollen og får injeksjonsbehandling for dette, vil du ikke få vaksinetablettene på blå resept.

Blåreseptordningen rundt Grazax, som tablettkuren heter, skal også vurderes på nytt mot slutten av 2010. For det er usikkerhet rundt både kostnader og effekt, erkjenner Svanqvist.

–Hvis vi ser en betydelig bruk utover vilkårene som er satt, vil vi ta preparatet ut av blåreseptordningen igjen, sier hun.

Kortison?

Denne uken gikk huslegen til NRK Puls, Jørgen Skavlan, ut på skjermen og anbefalte kortisonsprøyter mot pollenallergi. Han fremholdt at en kortisonsprøyte beskytter mot allergiplager i flere uker, og at den overhodet ikke er betenkelig i forhold til bivirkninger.

Men Kristin Svanqvist mener ikke at kortison uten videre er et alternativ til vaksine eller de tradisjonelle antihistaminbehandlingene.

–Kortison har mange kjente bivirkninger. Og i hvert enkelt tilfelle må man vurdere nytten opp mot risiko. Injeksjon virker jo også slik at har du først satt sprøyten, så kan du ikke angre, sier hun.

Motsetninger.

Mens antihistaminer og kortison demper immunapparatet fra å reagere på pollen, jobber vaksinen helt motsatt: Gjennom å utsette deg for gresspollen, skal kroppen stimulere immunapparatet til å utvikle motstand og til slutt overvinne allergenene. Egentlig et uforståelig paradoks.

I løpet av de siste 30 årene har ikke forskningen kommet veldig mye lenger i å forklare slike mekanismer, medgir professor Sverre Steinsvåg, som sitter i legerådet til Norges Astma— og Allergiforbund.

–Det er mange selvmotsigelser i hvordan kroppen reagerer allergisk, og det er sterk uenighet innen tunge, internasjonale medisinske miljøer om hvordan vi skal møte dette, sier han.

De fleste pollenallergikere finner man i dag i aldersgruppen 10-16 år, og rundt 60 prosent av dem vil vokse av seg allergien. Men de senere årene er det skjedd en endring: Vi debuterer senere som allergikere, men allergien varer lenger.

–En teori er at global oppvarming har gjort pollensesongen lengre – og dermed eksponeres vi totalt sett for mer pollen. Tendensen er bemerkelsesverdig, sier Steinsvåg.

Klikk på grafikkene for større bilder.