Norge

- Jeg var redd og usikker

Behandlingen av pasienter med tykktarmskreft er spredd på så mange sykehus at det går på kvaliteten løs.

Allmennlege og kreftpasient Kjell Olav Svendsen etterlyser en mer sentralisert og samkjørt behandling av tykktarmskreft på sykehusene i Norge. Foto: CARL MARTIN NORDBY

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad <

— Kreftbehandling må styres av hensynet til pasientens beste, sier lege og kreftpasient Kjell Olav Svendsen. Høsten 2003 ble mannen som er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Oslo, selv rammet av kreft i tykktarmen. Møtet med helsevesenet som pasient har gitt ham nyttig lærdom. - Det jeg savnet konkret da jeg ble syk, var kontinuitet og samkjøring mellom alle som var med i vurderingen av meg. Når du selv blir rammet av kreft, er du først og fremst pasient. Jeg var redd og usikker. Redd for spredning og redd for å dø. Som lege er jeg ikke annerledes enn andre mennesker i samme situasjon, forteller Svendsen. Han legger til at han først som pasient ble klar over hvor kompleks utredning og behandling av kreft faktisk er. - Det forundrer meg at såpass komplisert kirurgi spres på så mange sykehus. Her må det tas grep. Dagens pasienter er mer skolert enn noen gang. Tar ikke fagmiljøene dette på alvor nå, så vil det komme et krav fra pasientene, sier Svendsen.

Professor Kjell Magne Tveit ved onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, svarer på spørsmål om kreft og behandlingsformer i dag kl. 12.

For mange.

— Nye utfordringer med mer kompleks behandling gjør at pasientvolumet ved mange norske sykehus er for lavt til å kunne kvalitetssikre behandlingen av pasienter med tykktarmskreft, sier overlege Morten Tandberg Eriksen, Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. 55 norske sykehus opererer i dag pasienter med tykktarmskreft. I en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening som offentliggjøres i dag, tar Tandberg Eriksen til orde for en sentralisering av tilbudet til pasienter med tykktarmskreft. "Fagmiljøene må nå tørre å stille krav til behandlingsstandard og behandlingsvolum, selv om dette kan innebære konsekvenser i strid med politiske føringer", skriver den erfarne kirurgen. - Hva mener du med det?- Regjeringens forslag om at man skal drive alle lokalsykehusene videre er til hinder for god faglig kvalitet. At alle sykehus skal gjøre alt blir feil. Man må tørre å sentralisere noe. Selv om tilbudet kan bli redusert lokalt, så blir konsekvensen at kvaliteten blir bedre for den enkelte pasient. Det må være det viktigste, sier Tandberg Eriksen. Svendsen er enig.

Pasienten viktigst.

— Det er pasienten som er hovedpersonen her. Som pasient syntes jeg det er fornuftig å sentralisere tilbudet. Jeg var på mange måter privilegert som pasient, men likevel opplevde jeg et mer fragmentert tilbud enn jeg ønsket meg. Jeg fikk en følelse av at venstrehånden ikke visste hva høyrehånden drev med, sier Svendsen.Han mener fagmiljøene må ha klare kjøreregler for hva som er den beste behandlingen. Særlig mener han tverrfaglige team som er involvert fra starten av, bør være på alle sykehus. I teamene må kirurger, spesialister på medisinsk kreftbehandling (onkologer) røntgenleger, patologer og pleiepersonell jobbe side om side fra dag én. - Det vil gi større trygghet og bedre kvalitet for pasientene. Det prinsipielle er at kreftbehandling må styres av hensynet til pasientens beste, og ikke hva enkelte leger ved ulike sykehus har lyst til å drive med, sier Svendsen.

Mer avansert.

Tandberg Eriksen understreker at utviklingen i kirurgisk behandling av tarmkreft går i retning av mer omfattende utredning og mer avanserte og krevende operasjonsteknikker som krever deltagelse fra mange spesialister. - Det finnes gode kirurger og gode sykehus med små volum, problemet er at resultatene deres vil aldri kunne kvalitetssikres, sier han. Han viser til at internasjonal forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom volum, resultat og kvalitet (se egen sak). På Ullevål universitetssykehus hvor Tandberg Eriksen jobber, har man tverrfaglige team, slik Svendsen etterlyser. - For mindre sykehus er det umulig å etablere slike, fordi de ikke har den ekspertisen på alle fagfelt som er nødvendig, sier Tandberg Eriksen.- Hvor mange sykehus bør operere denne typen pasienter?- Det er vanskelig å si. Et samlet fagmiljø må bli enige, men jeg vil anta at vi bør ligge på rundt halvparten av det antallet som er i dag, sier Tandberg Eriksen.

 1. Les også

  Volum gir kvalitet

 2. Les også

  Brustad: - Slutt nå

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Kreftregisteret: Flere hundre opereres på sykehus med for få operasjoner

 2. DEBATT

  Som klinikkleder i Akuttklinikken stiller jeg meg bak planene om fremtidens OUS

 3. DEBATT

  Sykehussamarbeid i Oslo løser fremtidens utfordringer

 4. NORGE

  Bråket på Helgelandssykehuset: Enighet om at færre kirurger skal operere tarmkreft

 5. DEBATT

  Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest

 6. NORGE

  Fagråd: To norske sykehus bør slutte å operere for lungekreft