Norge

Abort øker risikoen for rusmisbruk

Sosiologistudentene Cathrine Rolfsen (f.v.), Ida Holt, Annette Hammersgård og Silje Rake kjenner flere som sliter etter å ha tatt abort. De mener helsevesenet må ta konsekvensene av foreleser Willy Pedersens funn, og gi kvinnene bedre oppfølging etter abortinngrepet. Foto: JAN TOMAS ESPEDAL

Abort gir større traumer for kvinnene enn man hittil har antatt. Mange kvinner døyver vonde tanker med sterke rusmidler.

  • Forf>
  • <forf>anne Hafstad <

— Mange selvmedisinerer seg etter abort med heftig bruk av rusmidler, både gjennom røyking, bruk av alkohol og andre sterkere illegale rusmidler, sier professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo/NOVA. Han står bak den unike undersøkelsen som for første gang i Norge har sett på sammenhengen mellom abort og senere rusproblemer. Undersøkelsen offentliggjøres nå i det anerkjente internasjonale fagtidsskriftet Addiction.

Rundt 15 000 i året.

Mellom 14 000 og 15 000 norske kvinner velger hvert år å avslutte et svangerskap. Antallet har vært stabilt de siste årene. I den nye norske undersøkelsen avdekkes det blant annet at sammenlignet med kvinner som ikke har tatt abort, så har kvinner som velger en slik løsning:* 4,7 ganger høyere risiko for bruk av illegale rusmidler som amfetamin og kokain. * 3,4 ganger høyere risiko for bruk av cannabis.* Doblet risiko for alkoholproblemer.* 3,5 ganger høyere risiko for røykeavhengighet. Dette er resultater etter at forskerne har korrigert for, eller tatt hensyn til, kjente faktorer som kan føre til økt bruk av rus, som for eksempel foreldre med lav utdannelse, foreldres skilsmisse, manglende oppfølging og støtte fra foreldre, dårlige skoleresultater, depresjon, egen arbeidsløshet og svake sosiale nettverk. - Selv når vi luker ut kjente risikofaktorer, så fremstår det å ha tatt abort som en sterk selvstendig risikofaktor for rusmisbruk, sier Pedersen. Han legger til at abortloven ble regnet som et stort fremskritt da den kom for mer enn 30 år siden, men at det har vært lite fokus på hvem som tar abort og hvordan kvinner opplever det å ta abort.

Alene og stigmatisert.

— Abort er fortsatt noe svært privat. Noe man holder tett inntil brystet og ikke snakker om. Kvinnene er i stor grad alene om dette. Det er fortsatt et stigmatisert fenomen, til tross for at abort er lovlig og akseptert i Norge, sier Pedersen. Undersøkelsen viser at dersom kvinnene som tar abort fortsetter i et stabilt forhold med barnefaren, så er det ingen økt risiko for rusmisbruk. - Dette er en klar indikasjon på at kvinner som tar abort trenger god oppfølging, også på det menneskelige plan, sier Pedersen. Og han legger til:- Dette betyr ikke at man skal gjøre noe med abortloven i Norge, men at man har undervurdert det store behovet kvinner som tar abort har for støtte og hjelp. Abortloven er uansett et gode, mener Pedersen. Professor og gynekolog Anne Eskild ved Kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus er ikke overrasket over resultatene.

Vanskelig valg.

— Det å velge å avslutte et svangerskap er ingen lett beslutning. Jeg tror mange tvinges inn i en slik situasjon. På mange måter er dette en usynlig gruppe som ikke får mye oppmerksomhet, sier hun. - Mange steder har man en sosionomtjeneste. Problemet er at man må be om hjelp. Som regel er det ikke de som spør om hjelp som trenger det mest.- Hva kan dere som leger gjøre? Jeg tenker at noe av det viktigste vi kan gjøre er å forhindre uønskede svangerskap. Dersom man blir uønsket gravid, så må forholdene legges til rette slik at mange uplanlagte svangerskap kan fortsettes, sier Eskild.

Les også

- Gi dem noen å snakke med