Norge

Vurderer på kort sikt å sette inn flere tog på Østfoldbanen

«Jeg kan ikke trylle», svarte samferdselsministeren da Aftenposten skrev om null flere tog sør for Ski før i 2027. Nå prøver han likevel.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) på Oslo S.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det skapte storm da Aftenposten kunne fortelle at hverken en Follobane til 26–30 milliarder kroner, eller ny Intercity-linje til Moss i 2024, etter planen skal gi flere tog sør for Ski.

Ikke før i 2027.

– Det er helt uaktuelt å vente i ti år til før det kommer flere togavganger her, uttalte Venstres stortingsrepresentant Solveig Schytz, som selv pendler med Østfoldbanen.

Strekningen er en av landets mest trafikkerte. Jernbanedirektoratet og Bane Nor bekreftet Aftenpostens opplysninger. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kommenterte det slik:

– Jeg merker meg at enkelte politiske konkurrenter mener jeg burde klare trylle frem økt kapasitet på kort sikt. Jeg tar det som et positivt tegn på at de har høye forventninger. Vi skal levere innenfor det fysiske lover tillater, sa ministeren.

Glimt fra Østfoldbanen en vanlig pendlerettermiddag. Dette toget er smekk fullt allerede før det kommer til Oslo S på sin vei mot Ski, Ås og Moss.

Flere tog mot Moss som mulig strakstiltak

Nå har Solvik-Olsens departement bestemt seg for likevel å forsøke å gire om. Tirsdag morgen sendte departementet ut en egen pressemelding med tittelen «Bedre togtilbud sør for Ski».

Her gis ingen garantier for at det blir bedre, men det understrekes at det nå jobber intensivt med følgende forbedringsvurderinger:

 • Muligheten for på kort sikt å leie inn dobbeltdekker-tog for å øke kapasiteten i rushtiden på Østfoldbanen.
 • Muligheten for på kort sikt å kjøre noen flere tog i retning Moss, som følge av at denne strekningen har stor skoletrafikk (Mange vgs-elever i Follo-kommunene bruker toget). Dette dreier seg om tog som i dag kjøres tomme sørover for å settes inn i rushtrafikken i retning Oslo.
 • Muligheten for på kort sikt å legge inn stopp på Ås utenom rushtid for Intercitytogene mellom Oslo og Halden.
 • Etablering av et supplerende busstilbud, dersom kapasiteten på tog fortsatt ikke er tilstrekkelig.

Så sent som 24. august bekreftet jernbanedirektør Elisabeth Enger at man inntil videre var negative til å sette inn et parallelt busstilbud.

Lover avgjørelse om tiltak i høst

«Jernbanedirektoratet er i dialog med Bane Nor, NSB og Norske tog (som nå eier alle togsettene) for å sikre at forslagene er praktisk gjennomførbare. Resultatene av Jernbanedirektoratets arbeid med legge til rette for bedre kapasitet og togtilbud på Østfoldbanen på kort sikt, ventes offentliggjort i løpet av høsten,» heter det i pressemeldingen fra departementet.

Les også

BAKGRUNN: Her svarer jernbanesjef Elisabeth Enger på anklagene om å droppe flere avganger sør for Ski før i 2027.

Oppfordret til sivil ulydighet

De siste dagene har lokalavisen Østlandets Blad omtalt privatpersonen Jan Ketil Arnulf, som på Facebook har bedt folk ta nettopp Intercitytoget mellom Oslo og Halden, og trekke i nødbremsen på Ås.

– Etter at det er blitt kjent at Follobanen fortsatt ikke gir uttelling i Ås, bør innbyggerne sette seg aktivt til motverge, sier Arnulf, som til daglig jobber som psykolog.

– Dette høres ut som en veldig dårlig idé, kommenterer kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Hans pressekollega Liv Eggebø sier at det er Jernbanedirektoratet som bør være adresse for folks misnøye.

Bruk av nødbrems kan forårsake fallskader og andre personskader, påpeker Eggebø.

Les mer om

 1. Jernbane
 2. InterCity
 3. Ås
 4. Vy