Havarikommisjonen: Tretthetsbrudd årsak til helikopterulykken på Turøy

Havarikommisjonen mener at helikopterulykken på Turøy mest sannsynlig var forårsaket av et utmattingsbrudd i et av de åtte andretrinns planetgirene.

I denne haugen av forvridd metall har havarikommisjonen lett etter årsaken til helikopterulykken.

Statens Havarikommisjon har tirsdag offentliggjort en rapport om sine funn etter helikopterulykken i Hordaland 29. april.
«På dette stadiet av undersøkelsen finner Havarikommisjonen det mest sannsynlig at ulykken var forårsaket av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgirene», skriver kommisjonen.

Etter at rotorbladet løsnet fra helikopterkroppen, styrtet helikopteret med 13 mennesker ombord. Ingen overlevde tragedien.

Bruddet i girkassen er én av tre teorier kommisjonen tidligere har gått ut med.

«Utmattingsbruddet synes å ha utviklet seg uten at dette ble fanget opp av de eksisterende eller supplerende systemer som skal varsle om feil som er under utvikling», melder havarikommisjonen.

I starten av mai innkalte havarikommisjonen til pressekonferanse på Haakonsvern orlogsstasjon.

Klare likheter med Super Puma-ulykke i 2009

I rapporten skriver havarikommisjonen at ulykken har «klare likheter» med en tidligere tragedie med samme helikoptertype. «Selv om det er noen forskjeller sammenlignet med «Tretthetsbruddet i planetgirene viser klare likheter med G-REDL-ulykken», skriver havarikommisjonen.

G-REDL er det offisielle navnet på helikopterturen som kostet 16 mennesker livet utenfor Skottland.

Dette er den fjerde, foreløpige rapporten etter helikopterstyrten på Turøy, og kommisjonen understreker at deres undersøkelser ikke er ferdige.