Norge

Mange ber om advokat

Advokater blir nedringt av etterlatte og overlevende etter tragediene på Utøya og i Regjeringskvartalet. Mange hundre har krav på hjelp.

Ungdommer fra AUFs leir på Utøya blir tatt hånd om og hjulpet vekk etter terrorangrepet forrige fredag. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at også hjelpe- arbeidere og sivile som hjalp til, kan få bistandsadvokat i forbindelse med rettssaken og ha mulige erstatningskrav. Foto: MORTEN EDVARDSEN

 • Jenny Sandvig

Samleside: Alt om terrorangrepene

Saken mot Anders Behring Breivik vil ha et rekordstort antall fornærmede. Mange hundre har krav på bistandsadvokat:

 • Etterlatte etter døde.
 • Skadede personer fra Regjeringskvartalet og Utøya.
 • Personer som har eller kan få psykiske skader som en følge av terrorangrepene.
 • Andre involvert i hendelsene på en slik måte at de kan ha behov for juridisk bistand.
  — Vi anser alle som var på Utøya som fornærmede. Også hjelpearbeidere og sivile som bisto med båt til og fra øya, er å anse som fornærmede. Veldig mange av disse vil kunne få bistandsadvokat i forbindelse med rettssaken og ha mulige erstatningskrav, sier politiadvokat Pål- Fredrik Hjort Kraby.

Mange ringer

- Både vi og andre kontorer opplever stor pågang for å få bistandsadvokat, forteller advokat Siv Hallgren i Advokatfirmaet Elden.

Hun er også leder for Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater.

— I utgangspunktet tror jeg at alle etterlatte etter de omkomne i Regjeringskvartalet eller på Utøya, vil få oppnevnt bistandsadvokat. Men det er ikke noen automatikk i dette, de må ta kontakt med politiet, retten eller en advokat, forteller Hallgren.

- Viktigst å gi svar

Advokaten ordner det formelle, og sender en begjæring til Oslo tingrett. I denne saken er det Oslo tingrett som oppnevner bistandsadvokater, uavhengig av hvor i landet fornærmede bor.

- Noe av det viktigste er å gi svar til de som er rammet på en eller annen måte. Folk har veldig mange spørsmål. De fleste har ikke så mye erfaring med rettsvesenet og politiet, og ingen har erfaring med slike hendelser. Hva skjer om fire uker, hva skjer når fengslingen går ut, er eksempler på ting en bistandsadvokat kan svare på, sier Hallgren.

En bistandsadvokat vil hjelpe til helt fra etterforskningsfasen, og frem til utbetaling av even- tuell oppreisning og annen erstatning. Utgiftene til bistandsadvokat blir dekket av det offentlige.

Fornærmede med bistandsadvokat har en rekke rettigheter:

 • De skal varsles om rettsmøter under etterforskningen.
 • De har rett til å være til stede under rettsmøtene.
 • De skal orienteres om sakens fremdrift.
 • De har rett til godtgjørelse hvis de er til stede under hovedforhandlingene.

Bekymret

Advokat Mona Høiness har fått flere henvendelser fra etterlatte og en fornærmet som ønsker henne som bistandsadvokat etter tragediene. Hun forteller at flere er bekymret for om Breiviks økonomi vil hindre dem fra å få erstatning og oppreisning.

- Breiviks økonomi påvirker ikke erstatningsutmålingene. Ordningen her i Norge er heldigvis slik at gjerningsmannens økonomi ikke påvirker erstatningen, sier Høinæs.

Det er fortsatt for tidlig å si om saken mot gjerningsmannen vil bli delt i en straffesak og en erstatningssak. Uansett blir det flere utfordringer for rettsvesenet.

— Retten vil måtte sette seg inn i 600 forskjellige enkeltskjebner for å komme frem til den erstatningen som er riktig i hvert tilfelle, sier Høinæs.

- Skriv det ned

Bistandsadvokatens rolle er ikke bare å fremme erstatningskrav, men også hjelpe fornærmede pårørende med å forholde seg til alt som skjer med rettssaken, og fange opp situasjoner der de trenger profesjonell hjelp. Høinæs anbefaler pårørende og fornærmede å skrive ned hendelsesforløpet mens det er ferskt.

— Det kan ta tid før de kommer inn til avhør, og det vil ta lang tid før hovedforhandlingene starter. Hvis de skriver det ned, så kan de forsøke å legge inntrykkene til side og ikke la dem ødelegge mer enn hva det har gjort, og ta det frem når de skal i avhør og i retten, sier Høinæs.