Norge

Politijakt på digitale spor

Politiet jobber med 22 prosjekter, hvorav fire er særlig viktige nå. Jobben skal munne ut i en tiltalebeslutning som kan komme til å bestå av opp mot tusen punkter.

John Roger Lund føler han som etterforskningsleder har det norske folk i ryggen. I året som kommer vil han ha ansvaret for en etterforskning med 77 dødsofre, oppunder tusen fornærmede og tre ganger så mange berørte. Foto: Bjørge Stein

 • Stein J. Bjørge (foto)

John Roger Lund leder 22/7— enheten og har nesten 150 etterforskere under seg som han styrer gjennom 22 prosjektgrupper. Nå trekker han frem fire grupper som er særlig viktige akkurat nå. Tre av dem jobber med digitale spor.

Jeg skjønte fort at dette ble en stor oppgave.
John Roger Lund

–De største utfordringene nå er videoprosjektene, sosiale medier og store databeslag i leilighet og på åsteder som vi er nødt til å gjennomgå. I tillegg har vi et kjempestort prosjekt på fornærmede og vitner, sier Lund.

–Stor oppgave.

Aftenposten møter 48-åringen på Politihuset på Grønland i Oslo. Nok en pressekonferanse er avsluttet i fjerde etasje hvor den nylig utnevnte lederen av 22/7-enheten også har sitt kontor.

–Jeg skjønte fort at dette ble en stor oppgave. Man kan si at jeg ser på det som en tillitserklæring, men også som en kjempestor oppgave å lede dette, sier han.

Etterforskningen ventes å ta et år. Om et par måneder vil 22/7- enheten gå over i en analysefase før de forbereder saken for tiltale.

Les

Les også

Alt om tragedien

–De beste.

–Vi har plukket ut de beste prosjektlederne du kan få tak i. Noen av prosjektene går helt ned på detaljnivå, som bilprosjektet. Vitneprosjektet har 40 medarbeidere bare på avhør av vitner og fornærmede i Oslo-saken. Nå er vi i innhentingsfasen, sier Lund.

–Sover du godt om natten?

–Nei, ikke bestandig. Ofte sovner jeg sent fordi det er mye som kverner rundt i hodet av arbeidsoppgaver og utfordringer som vi står overfor. Men jeg prøver å distansere meg fra saken i mediene og detaljene der. Mitt anliggende er å belyse saken på en best mulig måte og være objektiv. Jeg har prøvd å gjøre normale ting med familien den lille tiden jeg ikke er på jobb, som å sykle eller gå tur med samboeren. Hvis man ikke gjør normale ting i en sånn jobb, så blir man gal.

–Er du selv berørt?

–Nei, jeg kjenner ikke noen som er berørt.

–Kunne du hatt denne jobben hvis du var berørt?

–Det er ikke sikkert jeg hadde vært så godt egnet til det da, men min lange erfaring som etterforsker gjennom 22 år gjør at man er vant til å bli ettergått og være objektiv så godt som mulig.

–Et av hovedspørsmålene i etterforskningen er om det finnes medvirkere. Er du trygg på at terroren ikke vil ramme oss igjen?

–Hundre prosent sikker kan man aldri være, men det vi har av opplysninger hittil tilsier ikke at vi skal bli rammet på nytt av noe som siktede har iscenesatt. Hva angår medvirkere, så er vi ute etter de to cellene han beskriver som to separate celler. Vi prøver å være systematiske, ved å lage en tidslinje for hans bevegelser og hvilke personer han har vært sammen med.

–Tror du det er mulig å gjennomføre to så omfattende handlinger alene?

–Han sier selv at han har gjennomført det alene, da får vi så langt tro på det. Selv tror jeg han kan ha klart det alene.

–Du har jobbet i 22 år med hardbarkede kriminelle. Hadde du forut for 22. juli forestilt deg at et menneske kunne begå slike handlinger?

–Nei, det har jeg ikke kunnet forestille meg.

–Siktede har fortalt i avhør om alternative planer. Forsvareren hans sier han hadde planer om å ramme flere mål den fredagen. Kunne det ha gått enda verre?

–Jeg synes dette har rammet så mye som det kunne ramme, og ønsker ikke å gå inn på plan A, B eller C. Det er for tidlig i etterforskningen.

–Aftenposten og Posthuset har vært nevnt som mål i andre medier?

–Det er informasjon jeg ikke har anledning eller lyst til å kommentere.

–Hackere har hacket seg inn på kontoen hans, det såkalte manifestet spres. Er det et problem at også sivilbefolkningen engasjerer seg i etterforskningsmaterialet?

–Ja, vi kan bli forstyrret ved at vi må ta ned ting vi ellers ville ha lagt på vent. Disse koordinatene fra manifestet er et eksempel på noe som ikke har substans holdt opp mot de øvrige opplysningene vi har i saken.

–En tiltale fra Riksadvokaten kan komme til å inneholde alle forsøk på og fullbyrdede overlagte drap. Dere gjør grovarbeidet for det som kan bli oppunder tusen tiltalepunkter?

–Ja – det er en stor jobb.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Ludvigsens advokat: – Nå er det definitivt på tide å minne om Tønne-saken

 2. NORGE
  Publisert:

  Fornærmede hevder Ludvigsen sa han kunne hjelpe med «alt»

 3. NORGE
  Publisert:

  Tidligere fotballdommer erkjenner overgrep mot flere hundre gutter

 4. LANGRENN
  Publisert:

  Tilståelsesdom vil gi Northug strafferabatt

 5. NORGE
  Publisert:

  Politimann siktet for misbruk av stilling

 6. NORGE
  Publisert:

  Aktor ber om 18 års forvaring for mordbrann-tiltalt