Er asylvåren i anmarsj?

De første månedene i år kom det rekordfå asylsøkere til Norge. Men de første dagene i mars kom det brått dobbelt så mange asylsøkere som uken før.

Hvis asylsøkerne begynner å strømme til Norge, har UDI kriseplanen klar: teltleire, store kontorbygg, brakkebyer og flytende mottak skal huse flyktningene.

92 personer søkte om asyl i Norge i forrige uke. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Hittil i år har antallet asylsøkere vært langt lavere enn UDIs prognoser for 2016. Men historisk sett øker antall asylsøkere utover våren.

— Det var først på høsten at antall asylankomster steg kraftig i fjor. Det var lave ankomsttall i hele første halvår, bortsett fra antall mindreårige asylsøkere, som økte fra mai i fjor, uttalte direktør i asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal om januar- og februartallene.Hun pekte på at grensekontrollene i Europa hittil har hindret asylsøker å komme nordover.

Vi møtte Akram (23) igjen etter fire måneder i Norge

— Været påvirker asylstrømmen

Men også vintervær og sesongvariasjoner påvirker asylstrømmen, understreket UDI-direktør Frode Forfang tidligere i år.

- Vi vet at været alltid har betydning. Det kommer vanligvis færre på vinteren, uttalte han til Aftenposten i januar.

- Men asylstrømmen til Norge i fjor kom sent på høsten?

— Det som er mest avgjørende værmessig er forholdene i Middelhavet. Men det er riktig at sesongen i fjor varte lenger. Det som skjedde i høst var at vi fikk en dobbeleffekt av en vanlig sesong pluss et stort press på Europa fordi verden ble overrasket over hvor åpne grensene var og flere migranter kastet seg på for å utnytte dette.

Venter mellom 10.000 og 60.000:

10 ganger flere til Sverige

På Lysaker har et tidligere kontorbygg blitt et kjempemottak der asylsøkerne bor mens de er til asylintervji i Oslo.

Det kom 2.364 asylsøkere til Danmark i årets to første måneder og Sverige registrerte hele 6.929 asylsøkere i januar og februar, kom det kun 649 asylsøkere til Norge.

Flere afghanere enn syrere

I uke 8 kom det 46 asylsøkere til Norge. I uke 7 var tallet på asylsøkere 61. Men i forrige uke nærmet Norge seg de danske ankomsttallene i det sist. Av de 92 personene som kom til Norge i uke 9, er 14 personer fra Afghanistan, 12 personer fra Irak og 8 personer fra Syria. 8 personer kom til Norge fra Eritrea og 4 personer fra Etiopia. 46 personer har statsborgerskap i andre land.

Flere kvinner i 2016:

Vil åpne nærmere 100 nye mottak

Flytende asylmottak er klar som en kriseløsning hvis antallet asylsøkere skulle stige. UDI har inngått rammekontrakt om å leie inn en rekke flytende mottal. Blant annet flotellet "Bibby Stockholm" som har 222 soverom.

Samtidig lyste UDI mandag ut 10.000 nye mottaksplasser nasjonalt. Norge trenger fortsatt flere asylmottaksplasser for å erstatte en del midlertidige innkvarteringsløsninger som ble etablert i fjor høst.I tillegg skal UDI ha en buffer med ledige plasser for å kunne håndtere svingninger i ankomstene av asylsøkere til Norge, skriver direktoratet på sine nettsider.

Dette er den tredje store anbudsrunden der UDI forsøker å opprette ordinære asylmottak. Rett før jul søkte man om 30.000 nye mottaksplasser. Mange tilbud kom inn, men UDI vraket over 24.000 plasser fordi operatørene hadde satt for høye prisforventninger om pris, mener UDI.

For dyre tilbud:

Kommuner, organisasjoner og private selskaper kan drive asylmottak på vegne av UDI. Det er lyst ut anslagsvis 1.600 plasser i hver av UDIs seks regioner. Asylmottakene må minst ha 100 faste plasser. Søknadsfrist er 4. april, og UDI ønsker oppstart for de nye asylmottakene fra begynnelsen av juni i år.

Akuttmottak over hele landet: