Bent Høie: – Norske jenter skal få leve livet sitt som de vil. Jomfrusjekk er forbudt

Helseminister Bent Høie (H) sier det er umulig for en lege å se om en jente har hatt sex eller ikke ut fra en «jomfruundersøkelse». Han mener slike undersøkelser strider mot norsk lov.

Undersøkelsene strider både mot kravet om at helsepersonell skal opptre forsvarlig og mot kravet om at de skal opptre omsorgsfullt, mener helseminister Bent Høie (H).

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å få slutt på slike krenkende undersøkelser. Norske jenter skal få leve livet sitt som de selv vil. De skal ikke oppleve at helsepersonell bidrar til å kontrollere privatlivet eller seksuallivet deres, sier han.

Spaltist Isra Zariat skrev nylig på Ytring at norske leger er med på å kontrollere unge minoritetsjenters seksualitet dersom de sier ja til å sjekke om jenta har jomfruhinnen i behold.

Bent Høie reagerte umiddelbart og sa at han ikke vil ha slik sjekk i norsk helsevesen.

- De som foretar «jomfrutester» på jenter bryter helsepersonelloven, sier Bent Høie.

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gått gjennom lovverket. De konkluderer med at undersøkelsene er i strid med norsk lov, og ønsker å møte Allmennlegeforeningen og landsgruppen for helsesøstre som er tett på jentene som utsettes for slike kontroller.

Mener kontrollene er uforsvarlige

Bent Høie sier at leger som foretar slike undersøkelser og gir inntrykk av undersøkelsene kan vise om en jente har hatt sex eller ikke bryter lovens krav om at helsepersonell skal opptre forsvarlig.

– Å utstede attest om dette vil i tillegg stride mot lovens krav om at attester skal være faglig korrekte, presiserer Høie.

Ifølge Helsedepartementet baserer underlivsundersøkelser av den såkalte jomfruhinnen for å sjekke om unge jenter har hatt samleie på manglende kunnskap om anatomi.

– Umulig å se om jenta har hatt sex

Ifølge HOD tror mange at kvinner som ikke har hatt samleie har en hinne over skjeden som blir ødelagt og blør første gang hun har sex.

– Men det mange kaller «jomfruhinne» er ingen hinne. Det er en elastisk hudfold som hos de aller fleste kvinner ikke blør ved første samleie.

– Det vil derfor være umulig for en lege å se om en jente har hatt sex eller ikke ut fra en slik undersøkelse sier helseministeren.

Han mener at undersøkelsene både strider mot kravet om at helsepersonell skal opptre forsvarlig og mot kravet om at de skal opptre omsorgsfullt.

– Dette kommer jeg til å klargjøre overfor helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Departementet vil utarbeide et rundskriv der det kommer tydelig fram at slike undersøkelser strider mot flere krav i helsepersonelloven.

Ber Høie om å slå fast at det er et overgrep

Nancy Herz deltok i Aftenposten Si ;D- debatt under Arendalsuka. Der tok hun blant annet opp at jenter i flere miljøer blir målt på sin jomfrustatus.

– Jeg er veldig glad for at Bent Høie nå sier at det er ulovlig å undersøke om en jente er jomfru. Jeg håper han vil gå så langt som å si at det er et overgrep, sier Nancy Herz.

– Jeg er veldig glad for at Bent Høie nå sier at det er ulovlig å undersøke om en jente er jomfru. Jeg håper han vil gå så langt som å si at det er et overgrep. Først da kan vi endre holdingene rundt dette, sier Herz.


Her kan du se Si;D-debatten fra Arendalsuka.

Kan miste retten til autorisasjon

Hun håper også at det får konsekvenser for helsepersonell dersom det blir oppdaget at de bryter loven.

– Og når Bent Høie nå slår fast at dette ikke er lov, så regner jeg med at helsemyndighetene i større grad vil undersøke hvor og hvordan jomfrukontrollene foregår, sier Herz.

Til dette svarer Bent Høie at de som bryter helsepersonelloven vil få en reaksjon fra Helsetilsynet.

– Reaksjonen er alt fra advarsel til å miste retten til autorisasjon, svarer Høie.

På oppfordringen til Herz om å finne ut hvor jomfrusjekker foregår sier Bent Høie at dette er utfordrende.

– Det er vanskelig å finne ut hva som forgår inne på legekontorene. Vi er avhengig av at folk melder fra til Helsetilsynet dersom dette skjer, sier Høie.

Les mer om jomfruer: