Anundsen: En selvfølge at PST må forholde seg til rammene lovgiver har satt

HURDAL(Aftenposten) Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ikke svare på om han deler politiets forståelse om at de ikke trenger å varsle tilsynet om bruk av falske basestasjoner.

Mandag møttes Regnjeringen til budsjettkonferanse på Hurdalssjøen hotel. - Jeg forholder meg til at PST må vurdere hjemmelsgrunnlaget sitt på en skikkelig og grundig måte, og mener det er en selvfølge at PST må forholde seg til de rammene som lovgiver har satt, sa Anundsen da han ankom konferansen.

Bakgrunn:

Les også

Politiet bryter loven bevisst

Norsk politi har drevet mobilovervåking i strid med loven, skrev Aftenposten mandag.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet har bevisst unnlatt å varsle når de har brukt falske basestasjoner.

Dermed har de ignorert lovverket Stortinget enstemmig satte som en forutsetning for å tillate mer bruk av mobilovervåkingsutstyr.

PST-sjef Benedicte Bjørnland mener varslingsplikten er i strid med bestemmelsene om taushetsplikt.

Anundsen: Jobber med egne rutiner

Mandag møttes Regjeringen til budsjettkonferanse på Hurdalssjøen hotell.

Da justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ankom, svarte han slik på spørsmålet om hva han tenker om at politiet bevisst har unnlatt å følge varslingsplikten de er pålagt av Stortinget.

— Jeg er ikke enig i premisset for spørsmålet. Det er viktig at de følger lovverket og rammene for det. De jobber nå med egne rutiner for å få utnyttet varslingsplikten på en skikkelig måte. Så er det noen tilfeller hvor de mener de har hjemmel for ikke å varsle, og det må du nesten ta opp med PST.

- Deler du PSTs forståelse av at de ikke har trengt å varsle?

— Det må du nesten ta med PST.

- Har du vært klar over at de ikke har varslet, eller at de har varslet i så liten grad?

— Jeg har omtalt dette i mitt brev til justiskomiteen, basert på den redegjørelsen som er holdt, og de opplysningene som PST har gitt. Så forholder jeg meg til at PST må vurdere hjemmelsgrunnlaget sitt på en skikkelig og grundig måte og mener det er en selvfølge at PST må forholde seg til de rammene som lovgiver har satt.

Les også:

Les også

Spionjegere avfeier Anders Anundsens nye forklaring

— PST har redegjort på en grundig måte

- Oppfatter du at de har etterfulgt de rammene?

— Jeg oppfatter at PST mener at de har forholdt seg til de rammene. Det forventer jeg at våre tjenester selvfølgelig gjør.

- Ser du grunnlag for å gå nærmere etter om de har fulgt disse rammene?

— Nå jobber PST for å få til et bedre varslingssystem og et enda bedre samarbeid knyttet til varsling. Men det er også noen av disse situasjonene hvor PST åpenbart mener at de har muligheten til å unnlate varsling, og det mener jeg de har redegjort for på en grundig måte, sier Anundsen.

På spørsmålet om han har kontroll, kommer svaret raskt og klart:

— Ja!

Forutsetning at tilsynet skulle varsles

Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge.

Fra de folkevalgte var det en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte imsi-catchere.

Varslingsplikten skulle forhindre at mobilovervåkingen fikk uheldige konsekvenser i mobilnettet, satt liv og helse i fare eller førte til unødige reparasjoner.

Har ikke varslet en eneste gang

Frem tilAftenpostens kartlegging av mobilovervåkingsutstyr i Oslo før jul, hadde hverken politiet eller PST fulgt varslingsplikten én eneste gang.

I et brev fra 26. november i fjor skriver PST-sjef Benedicte Bjørnland at hun mener varslingsplikten er i strid med taushetspliktbestemmelsene.

Ifølge Bjørnland bruker PST denne typen utstyr slik at det «i all hovedsak skjer på en slik måte at det ikke skal forekomme forstyrrelser i nettet».

«Konkret vil det si at signalenes rekkevidde innstilles på et minimum for å gi mest mulig presise resultater», ifølge Bjørnland.

«Et vesentlig poeng her er nettopp at objektet for tvangsmiddelet – eller for så vidt andre – ikke skal oppleve forstyrrelser i nettet.»

Anundsen: Ikke varslet

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) bekrefter i et brev til justiskomiteen på Stortinget at politiet og PST ikke har varslet om når de bruker falske basestasjoner.

«Politiets bruk av mobilregulerte soner er ikke varslet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom)», skriver Anundsen, og henviser også taushetspliktbestemmelsene.

I 2013 vurderte både Stortinget og Justisdepartementet forholdet til taushetsplikten før loven ble vedtatt.

Den gang konkluderte både regjeringen og de folkevalgte at taushetsplikten ikke var i strid med varslingsplikten. Likevel er ikke loven blitt fulgt.

Vil finne en løsning

— Vi har nå tatt initiativ til en praktisk måte å gjennomføre varslingen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

— Dette har vi gjort for å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter. Vi har forståelse for at det i en konkret sak kan være behov for varsling til NKom, med det formål at rettighetshaverne kan unngå unødig feilsøk, sier Bernsen.

- Både Stortinget og Justisdepartementet vurderte forholdet til taushetsplikten før loven ble vedtatt og kom til at taushetsplikten ved kommunikasjonskontroll ikke var i strid med varslingsplikten. Hvordan kan PST da la være å følge loven?

— Nå har vi sett mer på det i den betydning at vi har prøvd å finne forslag til praktisering av varslingen, sier Bernsen.