Norge

Mood: Full fart mot kollaps i Forsvaret

Generalmajor Robert Mood advarer mot at det kan gå mot full kollaps i det norske Forsvaret dersom det ikke tas store grep i tide.

Generalmajor Robert Mood advarer sterkt mot nedbyggingen av det norske Forsvaret.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Mood har en tung militær bakgrunn. Han har vært general­inspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria.

IDagsavisen onsdagslår han alarm om situasjonen for det norske forsvaret og de senere års nedbygging av de norske væpnede styrker:

– Dersom vi går videre uten å rette opp eksisterende svakheter fra fortiden, og ikke tenker nytt om framtiden, er vi på full fart inn i et systemkollaps i Forsvaret, sier generalmajor Mood til avisen.

For lav bemanning

Forsvarets evne til å forsvare Norge er blitt satt på dagsorden som følge av Russlands framferd i Øst-Ukraina, og stormaktens uvarslede øvelse i nordområdene i disse dager som omfatter 40.000 hasteinnkalte soldater.

Den russiske øvelsen finner sted samtidig som den norske militære vinterøvelsen Joint Vikingpågår i Finnmark.

Tidligere forsvarstopp Jacob Børresen har tidligere rykket ut og advart regjeringen om at hele Forsvaret vil bryte sammen dersom det blir krig. Han henviser til at Forsvaret i dag er bemannet ut fra det han omtaler som "meget nøkterne fredstidsbetraktninger."

Han mener at den største utfordringen er bemanningsnivået og sier at antall stillinger som er til rådighet, er altfor lavt både i Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren, i tillegg til støtteapparatet i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Mood: Må tenkes nytt

Nå får Børresen full støtte fra generalmajor Mood som i Dagsavisen kommer med dette utfallet mot nedbyggingen:

– Jeg kjenner mange soldater og avdelinger som ville gjort en heltemodig innsats og vunnet i trefninger, men Forsvaret som helhet vil trenge måneder og år på oppbemanning og trening for å fungere som det bør, sier Mood.

Mood mener det må tenkes helt nytt om Forsvaret.

– Helt uavhengig av veien videre trenger vi mer ressurser til å rette opp svakhetene ved reaksjonsevne og bemanning.

Les også

  1. Ny uro i nord

  2. Russland hasteinnkaller 40.000 til militærøvelse i nordområdene

  3. Prins Harry forlater militæret