Ti strake bompengerekorder - her er siste oversikt

I 2017 forventes bompengeinntektene å passere 10 milliarder kroner. Da har inntektene steget ti år i strekk. Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kan trøste seg med en ting.

2016 ble siste år med bompengeinnkreving for Oslofjordtunnelen. Men bygges nytt løp ligger det på sikt an til nye runder med innkreving.

I 2017 vil trolig godt over 600 millioner biler passere norske bomstasjoner. I 2002 var tallet 228 millioner. Det sier det meste om utvikling av bompengeinnkreving i Norge, men også om veksten i veiutbygging.

Rundt 60 store, nye veiprosjekter er ifølge Regjeringen nå under bygging.

Ifølge Åge K. Jensen, avdelingsdirektør for Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen, er prognosene for 2016 og 2017 ganske sikre, ettersom man vet hvilke prosjekter som er på gang, og hvilke som skal avvikles.

Bompengeinntekter per år 1992-2015, inkludert prognoser for 2016 og 2017, i millioner kroner.

Gratis for bilpassasjerer Moss-Horten - men prisene øker ved nyttår

En endring det er verdt å merke seg er at det fra 1. januar blir gratis å være passasjer i bil på fergesambandet Moss-Horten, i regi av Bastø Fosen. Da blir det nemlig mulig å betale reisen med Autopass-brikken, der bomstasjonen registrerer lengden på bilen, ikke antall personer inne i bilen

Passering med bruk av bombrikke gir attpå til ti prosent rabatt.

Samtidig er prisene satt markant opp ved nyttår, slik at folk umiddelbart vil oppleve en prisøkning, ikke en prisreduksjon.

Her er alle detaljene fra siste bompengerapport

Veivesenet har akkurat offentliggjort siste oppdaterte rapport for drift av norske bomselskaper. Den tar for seg 2015, med prognoser for 2016 og 2017.

I alt var 62 bompengeprosjekter fordelt på 208 bomstasjoner i sving Norge rundt.

Tallene for fjoråret viser at:

  • Totalt passerte 591 millioner biler gjennom bomstasjoner i 2015, 81 millioner flere enn i 2014.
  • Bompengeinntektene økte med ca. 860 millioner sammenlignet med 2014, og passerte 9,33 mrd. kroner.
  • Lette biler sto for 85,7 prosent av inntektene, tunge for 14,3 prosent.
  • Gjennomsnittlig inntekt pr. passering var 15,45 kroner.
  • Driftskostnadene pr. passering økte med to øre.
  • I 2015 sett under ett ble 11,6 mrd. kroner «stilt til disposisjon» for investeringer på norske riks- og fylkesveier.
Snart vil over 600 millioner biler i året passere norske bomstasjoner. Ikke minst er økningen stor for utenlandske biler.

Dobbelt så mange elbiler passerte bomstasjoner

Bilistene som kjører elbil har nytt godt av fordelene også i 2015. I fjor passerte 22 millioner elbiler bomstasjoner. Det var dobbelt så mange som i 2014.

Å passere med elbil er ikke gratis alle steder. Fjorårets elbil-passeringer utgjorde rundt 4,1 prosent av de totale passeringsinntektene.

  • Ni norske fylker har fått dårligere veier – Vestfold, Hedmark og Akershus har landets beste, fastslo en fersk rapport.

Sjekk hvordan det står til med veiene i ditt fylke.

Jobber fortsatt med å kutte ned på antall bomselskaper

Regjeringen har hatt som ambisjon å kutte kraftig ned på antall bomselskaper. Tidlig etter regjeringsskiftet uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ønsket å kutte fra rundt 60 selskaper til to-tre, helst i løpet av 2015.

Men ifølge rapporten for 2015 er fortsatt over 50 bomselskaper i sving.

Til dette sier Ketil Solvik-Olsen at reglene fortsatt er slik at det skal være ett bomselskap for hvert bompengeprosjekt.

– Nettopp derfor gjennomfører vi bompengereformen, slik at vi får redusert antallet. Regjeringen fikk ikke Stortingets støtte for våre forslag i 2015, så prosessen har tatt noe lengre tid.

Åge K. Jensen fastslår på sin side at det nå er besluttet at det skal bli fem bomselskaper på landsbasis, og at overføring av prosjekter fra dagens over 50 til morgendagens fem i all hovedsak skal fullføres i løpet av 2017.

- Bompenger dekker nå under 30 prosent av nye veiprosjekter

Det er gratis å kjøre E18 og E6 mellom Vinterbro (bildet) og grensen til Oslo i nord og grensen til Østfold i syd.

Gang på gang er Ketil Solvik-Olsen konfrontert med at Fremskrittspartiets løfter om svære kutt i bompengeinnkreving ikke er innfridd.

– Stortingsflertallet har ikke vært veldig imøtekommende for å kutte bompengebelastningen på bilistene. Men i statsbudsjettet for 2017 har vi fått KrF og Venstres støtte for bompengekutt, sier han.

Ambisjonen er at prisen for å drive alle bomselskapene skal reduseres med mellom en halv og én milliard kroner.

– Samtidig gleder jeg meg over at bompengeandelen i nye prosjekter nå er i snitt under 30 prosent, mot over 40 prosent de siste årene under forrige regjering, sier Solvik-Olsen.

  • Slik ble den blå regjeringens ambisjon for bomrevolusjonen presentert.

Som skulle gjøre det billigere for bilistene.

Har lånt 48,5 mrd - kommer til å låne mer

Åge K. Jensen og brukerbetalingsseksjonens rapport viser at 52 bompengeselskaper ved siste årsskift hadde lån på tilsammen 48,4 milliarder kroner, en økning på 5,4 milliarder kroner sammenlignet med året før.

Det har vært en årlig gjennomsnittlig økning av lånegjelden fra 2002 til 2015 på ca. tre milliarder kroner.