Fugelli om ny kreftbehandling: - Jeg får nesten tårer i øynene

Helseministeren lyttet til Per Fugelli - nå kommer kontaktlege på sykehus for alvorlige syke pasienter.

-Man blir en hund etter trygget som alvorlig syk, sier Per Fugelli.

Per Fugelli møtte 37 forskjellige leger i løpet av sine sykehusopphold. Han etterlyste kontinuitet i behandlingen som vil forebygge feil og unngå rot. Nå er han svært glad for at pakkeforløpet for kreftpasienter ser ut til å fungere etter hensikten.

Aftenposten skrev torsdag om Mie Vigsnæs, en av de første kreftpasientene som er del av et pakkeforløp. Hun beskriver dette som trygt, i en vanskelig situasjon.

Mie Vigsnæs er en av 7700 pasienter som er del av pakkeforløpet.

-Jeg opplever forutsigbarhet, sier Vigsnæs.

Professor Per Fugelli har selv vært alvorlig syk, og har stått på barrikadene for at organiseringen på sykehus skal sette pasienten i fokus. Når han hører om kreftpasienters opplevelse av pakkeforløpet, blir han dypt beveget.

Hund etter trygghet

— Jeg får nesten tårer i øynene, og blir så glad. Dette er så ufattelig viktig. Alle som har vært alvorlig syke, som får melding om kreft, vet at man blir veldig redd. Da blir man en hund etter trygghet. Slik det har vært før trygghetsminister Høie kom på banen.

Per Fugelli beskrevi en kronikk i Aftenposten i 2011 hvordan han møtte 37 leger i løpet av sine sykehusopphold.

«De fleste bare én, noen to, ytterst få tre ganger. Ingen konsultasjon varte i mer enn seks minutter.»

Per Fugelli har tatt til orde for en egen fastlege på sykehus for alvorlig syke, og mente at faren for feil og rot vil bli mindre med en slik ordning.

"Mange leger, mye søl – er en erfaring vi kan lære fra kokkefaget. Fastleger vil øke effektiviteten i sykehuset. Engangslegene må sette seg inn i pasientens sykehistorie, laboratoriefunn og behandlingsplaner fra nullpunktet, hver gang. Fastlegen lagrer kunnskap om pasienten og slipper å begynne hvert møte med blanke ark," skrev Fugelli i sin kronikk for flere år siden.

- Følte meg oppklippet som konfetti

Fugelli ble selv behandlet på sykehus der de ansatte gjorde en god jobb. Men han opplevde seg selv som oppstykket som pasient.

— Jeg følte meg klippet opp i deler og drysset ned som konfetti. Alle som kommer inn på et sykehus lengter etter struktur, etter forutsigbarhet og trygghet. Aller helst vil de ha en "rette vedkommende" å snakke med, en kontaktlege. Og de trenger et pakkeforløp, sier Fugelli.

Han tror den nye måten å organisere kreftbehandling på er en god ordning.

- I stedet for å være omgitt av følelsesmessig kaos, kommer man inn i en trygg ramme. Det er gull. Pakkeforløpet er uten tvil et stort og bærekraftig fremskritt.

Kontaktlege kommer

Fugelli ble lyttet til. Helseminister Bent Høie foreslo nylig at alvorlig syke pasienter skal få rett til egen kontaktlege. Regjeringen ønsker med dette i en endring av pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

– Vi har hørt for mange historier om syke mennesker som har måttet forholde seg til mange ulike leger og fortelle sykehistorien sin igjen og igjen. Det er en belastning som alvorlig syke mennesker og deres pårørende skal spares for. Vi har lovet at vi skal innføre fast kontaktlege for alvorlig syke pasienter i spesialisthelsetjenesten. Nå innfrir vi dette løftet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Jeg er ikke glad i den blåblå regjeringen, men helseminister Bent Høie har vist seg å være en minister av beste orden, mener Fugelli.

Legeforeningen skeptisk

Legeforeningen er ikke udelt positiv til at ordningen med kontaktlege på sykehus lovfestes.

I sitt høringsutkast skrev foreningen at modeller for en slik ordning i større grad burde utprøves systematisk før man innfører det som en lovfestet ordning.

"Vi kan ikke se at det er vurdert om det samme målet kunne nås med et annet virkemiddel enn lovfesting", heter det. Legeforeningen mener lovfestede rettigheter bør brukes der dette er hensiktsmessig og nødvendig virkemiddel.

«Papirrettigheter som ikke kan følges opp»

«Lovfesting av papirrettigheter som ikke kan følges opp, vil over tid føre til svekket lojalitet og respekt for lovfestede krav. Dette er en reell utfordring i dagens helsevesen. Det innføres stadig nye lovkrav uten at helsetjenesten settes i stand til å gjennomføre disse. Det mangler ressurser, informasjon og ledelsesmessig oppfølgning. Dette var tilfellet for den tidligere ordningen med pasientansvarlig lege», skrev Legeforeningen

Legeforeningen mener det er stor risiko for at forslaget vil lide samme skjebne, blant annet fordi det gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål.